Cách chỉnh sửa múi giờ và tiền tệ mặc định của tài khoản?

Tiền tệ Mặc định:

Tiền tệ Mặc định được cài đặt dựa trên IP của bạn khi bạn đăng ký với ShopHub. Quy định về Vùng và Đơn vị tiền tệ như bên dưới:

Vùng

Tiền tệ

Malaysia

MYR

Singapore

SGD

Thái Lan

THB

Việt Nam

VND

Indonesia

IDR

Philippines

PHP

Trung Quốc Đại Lục

CNY

Hong Kong, Trung Quốc

HKD

Đài Loan

TWD

Khác

USD

Tiền tệ Mặc định chỉ được sử dụng trong thống kê dữ liệu và giá vốn sản phẩm, tiền tệ trong Danh sách và Đơn hàng sẽ được hiển thị theo tiền tệ thực tế.

 

Nhấp vào [Chỉnh sửa] nếu bạn muốn chỉnh sửa đơn vị tiền tệ.

Ca_ch_chi_nh_su__a_mu_i_gio___va__tie__n_te___ma__c__i_nh_cu_a_ta_i_khoa_n-1.png

 

Múi giờ:

Múi giờ Mặc định được cài đặt dựa trên IP của bạn khi đăng ký với ShopHub. Tất cả thời gian trên ShopHub sẽ được đồng bộ hóa với toàn hệ thống.

Thời gian đơn hàng/ Thời gian thanh toán/ Thời gian giao hàng từ các kênh bán hàng khác nhau sẽ được quy đổi theo múi giờ mặc định.

Thời gian thêm vào danh sách/ Thời gian gỡ bỏ khỏi danh sách/ Thời gian cập nhật từ các kênh bán hàng khác nhau sẽ được quy đổi theo múi giờ mặc định.

 

Nếu bạn muốn thay đổi múi giờ hiện tại, nhấp vào [Chỉnh sửa]. Sau khi xác nhận, tất cả thời gian trên hệ thống sẽ được điều chỉnh lại.

Ca_ch_chi_nh_su__a_mu_i_gio___va__tie__n_te___ma__c__i_nh_cu_a_ta_i_khoa_n-2.png

Bình luận