Làm cách nào để hiểu được liên kết và trạng thái tồn kho của SKU đơn hàng?

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng ShopHub để quản lý tồn kho, bạn sẽ không cần quan tâm đến tính năng kết nối sản phẩm và lượng hàng tồn kho. 

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng ShopHub để quản lý tồn kho, cũng như kiểm tra số lượng tồn kho, chỉ định ưu tiên vận chuyển đơn hàng, đồng thời sắp xếp bổ sung hàng tồn kho kịp lúc, vui lòng đọc kỹ bài viết dưới đây.

 

1. Các sản phẩm trên các kênh bán hàng khác nhau được kết nối với nhau như thế nào?

Tính năng tự động hóa của ShopHub sẽ tự động kết nối các sản phẩm của kênh với ShopHub để quản lý hàng tồn kho một cách thống nhất.

Các sản phẩm mới được đồng bộ từ các kênh bán hàng khác nhau vào ShopHub sẽ được thêm vào Thư viện sản phẩm của ShopHub. Các sản phẩm đã được thiết lập SKU sẽ được cho vào tab “Đã nhập kho” trong Thư viện sản phẩm, cũng như được thêm vào mục Hàng tồn kho > Kho hàng.

Có 2 cách để kết nối sản phẩm trên các kênh bán hàng với ShopHub:

Ngoài việc kết nối sản phẩm, bạn cũng cần thiết lập mức tồn kho trong Kho hàng. Để thiết lập Kho hàng, vui lòng đọc thêm bài viết Cách thiết lập mức tồn kho sản phẩm?

 

2. Cách xem trạng thái kết nối và trạng thái tồn kho của các sản phẩm trong một đơn hàng cụ thể?

Trong Đơn hàng > Đang xử lý & Chuẩn bị giao, bạn có thể nhấn "Chỉnh sửa" và kéo xuống phần "Thông tin sản phẩm" ở cuối trang để kiểm tra trạng thái kết nối và trạng thái tồn kho của sản phẩm cho từng đơn hàng.

 

vn1.png

 

Có bốn sự kết hợp có thể xảy ra giữa trạng thái kết nối và trạng thái tồn kho của sản phẩm. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

 Trạng thái     kết nối

 Trạng thái     tồn kho

 Mô tả 

 Chưa kết nối

 --

SKU của sản phẩm trong đơn hàng chưa được kết nối với ShopHub SKU nào trong Hàng tồn kho > Kho hàng.

 Đã kết nối

 Còn hàng

SKU của sản phẩm trong đơn hàng và ShopHub SKU đã được kết nối và tồn kho của ShopHub SKU lớn hơn 0.

 Đã kết nối

 Hết hàng

SKU của sản phẩm trong đơn hàng và ShopHub SKU đã được kết nối và tồn kho của ShopHub SKU bằng 0. Nếu một sản phẩm đã được kết nối nhưng tồn kho trong kho hàng chưa được thiết lập, tồn kho sẽ được đánh dấu là --, và trạng thái tồn kho sẽ được hiển thị là "Hết hàng".

 Kết nối bất thường

 --

SKU/SPU của một sản phẩm trong đơn hàng và ShopHub SKU đã được kết nối, tuy nhiên, SKU/SPU tương ứng cho sản phẩm này trên kênh bán hàng đã thay đổi.

 

Trong phần Đơn hàng > Đang xử lý & Chuẩn bị giao, khi cột Hàng tồn kho của sản phẩm hiển thị --, điều này cho biết sản phẩm trong đơn hàng chưa được kết nối với sản phẩm nào trên ShopHub, hoặc trạng thái kết nối của sản phẩm trong đơn hàng là "Đang chờ xác nhận". Trường hợp này có nghĩa là SKU hoặc SPU của sản phẩm trên kênh bán hàng đã thay đổi. Để có thể theo dõi chính xác mức tồn kho, hệ thống ShopHub yêu cầu phải có sự đồng nhất giữa Shophub SKU và SKU bán hàng.

 

vn2.png

 

Đối với đơn hàng có trạng thái kết nối sản phẩm là "Kết nối bất thường", người bán có thể nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" trong cột Hành động để chỉnh sửa đơn hàng này, sau đó kéo xuống phần "Thông tin sản phẩm" và nhấp vào "Đi đến chỉnh sửa", sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang Kết nối bất thường. Lưu ý rằng nếu xác nhận kết nối thất bại, người bán vẫn có thể xử lý vận chuyển đơn hàng này bình thường như các sản phẩm chưa kết nối.

 

vn3.png

_______411172e0-f4fa-4c89-8e85-d7a318644538.png

Nếu bạn đã xác nhận kết nối của sản phẩm là chính xác, để tiếp tục, bạn có thể nhấp Bỏ qua và sẽ có một cửa sổ thống báo xuất hiện. Nhấp xác nhận để tiếp tục xử lý đơn hàng.

vn5.png

 

 

Bình luận