Cách ủy quyền cửa hàng SHOPLINE

ShopHub hỗ trợ tích hợp các cửa hàng SHOPLINE. Sau khi hoàn thành tích hợp, người bán có thể quản lý các đơn hàng, sản phẩm, hàng tồn kho, v.v. của cửa hàng SHOPLINE.

Bài viết này sẽ đề cập đến hai chủ đề chính:

Lưu ý:

  1. Chỉ dành cho cửa hàng SHOPLINE có mô-đun Open API để lấy Mã Token. Nếu gói cửa hàng SHOPLINE của bạn không bao gồm mô-đun Open API, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SHOPLINE.
  2. Bạn có thể ủy quyền cho không giới hạn số lượng các cửa hàng SHOPLINE cho ShopHub.
  3. Chỉ một tài khoản ShopHub có thể được ủy quyền cho mỗi cửa hàng SHOPLINE. Nếu bạn muốn ủy quyền cửa hàng SHOPLINE của mình cho một tài khoản ShopHub khác, trước tiên bạn cần hủy liên kết tài khoản tài khoản này. (Xoá cửa hàng: Mặc dù dữ liệu kênh vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng các đơn hàng, sản phẩm đã công bố và chi tiết về hàng tồn kho cho tài khoản ShopHub được kết nối sẽ bị xóa sau khi tài khoản bị hủy ủy quyền và các dữ liệu sẽ không thể khôi phục).

 

Quy trình ủy quyền

Bước 1. Tạo mã Token trong trang quản trị SHOPLINE

Vui lòng đi đến trang quản trị cửa hàng SHOPLINE của bạn và nhấp vào Cài đặt > Phân quyền và bảo mật > nhấp vào “Chỉnh sửa” của tài khoản API.

 

Trong tab xác thực API, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn "Token" ở cuối trang. Đừng quên nhấp vào "Cho tất cả các quyền" trước khi tạo mã token. Vui lòng sao chép Mã Token đã được tạo.

 

Bước 2. Vào ShopHub, đi tới Tích hợp > Kênh bán hàng và nhấp vào "Ủy quyền cửa hàng mới"

vn1.png

 

Bước 3: Một cửa sổ bật lên, vui lòng chọn "SHOPLINE" trong mục Trang web độc lập

vn2.png

 

Bước 4: Nhập tên cửa hàng và mã Token, nhấp vào nút "Ủy quyền" để hoàn tất quy trình.

vn3.png

 

Tên cửa hàng ở đây chỉ để giúp người bán dễ dàng nhận dạng cửa hàng trong ShopHub.

 

Bước 4: Sau khi quy trình ủy quyền hoàn tất, nhấp "Đã hiểu!", các sản phẩm và đơn hàng của bạn sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub.

How_to_authorize_SHOPLINE_store-A9.jpg

 

Quản lý các cửa hàng được ủy quyền

Sau khi hoàn thành ủy quyền, bạn có thể thấy tất cả các cửa hàng đã tích hợp vào ShopHub trong danh sách cửa hàng. Đồng thời, bạn có thể quản lý trạng thái tích hợp cửa hàng tại đây.

How_to_authorize_SHOPLINE_store-A4.jpg

 

Bạn bạn có nhiều cửa hàng được ủy quyền vào ShopHub, bạn có thể sự dụng tính năng "lọc" để thiết lập các điều kiện lọc, giúp bạn có thể tìm kiếm các kênh bán hàng, cửa hàng và trạng thái cửa hàng bạn muốn xem một cách nhanh nhất. 

vn1.png

 

 

Hành động

  • Chỉnh sửa: Bạn có thể chỉnh sửa tên cửa hàng xuất hiện bên phía ShopHub.
  • Xoá cửa hàng: Nếu bạn muốn tích hợp cửa hàng SHOPLINE vào tài khoản ShopHub khác, bạn có thể xóa cửa hàng và ủy quyền lại cho tài khoản ShopHub khác. Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu của cửa hàng SHOPLINE này trên ShopHub sẽ bị mất sau khi xóa cửa hàng.

Bình luận