Cách thiết lập mức tồn kho sản phẩm?

Khi một sản phẩm có SKU đã được thêm vào “Thư viện sản phẩm”, sản phẩm sẽ tự động được lưu vào “Kho hàng” và bạn sẽ có thể điều chỉnh mức tồn kho trong Kho hàng trong “Hàng tồn kho” > "Kho hàng".

Kho hàng có thể được coi là tổng số lượng sản phẩm tồn kho. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các nội dung:

Các chỉ số trong mục Kho hàng:

  • Kho hàng: Số lượng tồn kho hiện tại trong kho ShopHub.
  • Số lượng tồn kho chờ giao: Tổng số lượng tồn kho của các sản phẩm được kết nối với một SKU đang chờ để giao đi.
  • Tồn kho có sẵn: Số lượng này tương đương với "Hàng tồn kho hiện tại" - "Số lượng hàng tồn kho chờ giao". Bạn có thể dựa vào số lượng hàng tồn kho có sẵn có để sắp xếp thời gian nhập hàng vào kho.
  • Mức tồn kho an toàn: Để tránh tình trạng hết hàng, bạn có thể thiết lập Mức tồn kho an toàn. Khi số lượng tồn kho có sẵn bằng hoặc ít hơn mức tồn kho an toàn, bạn sẽ nhận được một email nhắc nhở.
  • Số lượng SKU đã kết nối: Số lượng sản phẩm trên các kênh bán hàng đã được kết nối với ShopHub SKU này. Nhấp vào dòng chữ màu xanh cùng mũi tên ở phía dưới để hiển thị thông tin của các SKU trên kênh bán hàng đã được kết nối. Số lượng SKU đã được kết nối sẽ được thể hiện trên tiêu đề. Bạn cũng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc cập nhật số lượng tồn kho của các sản phẩm đã được kết nối.

 

Chỉnh sửa/ thêm số lượng tồn kho từng sản phẩm

Trong "Hàng tồn kho" > "Kho hàng", nhấp vào biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa số lượng tồn kho.vn2.png

 

Bạn có thể điền số lượng tồn kho trong cửa sổ bật lên và nhấp vào "OK".

vn3.png

 

Bạn có thể tự thiết lập Mức tồn kho an toàn nếu bạn muốn nhận được thông báo khi Tồn kho có sẵn bằng hoặc nhỏ hơn Mức tồn kho an toàn đã được thiết lập. Vui lòng nhấp vào biểu tượng chiếc bút để điền Mức tồn kho an toàn.

vn4.png

 

Sẽ có một cửa sổ hiện ra, nhập số lượng vào mục "Mức tồn kho an toàn", sau đó xác nhận bằng cách nhấp "OK".

vn5.png

 

Ngoài ra, người bán có thể nhấp vào số màu xanh lam hoặc biểu tượng "--" bên dưới cột "Kho hàng" trong "Thư viện sản phẩm": 

vn6.png

 

Sau khi nhấp vào chữ số hoặc biểu tượng "--" trong cột "Kho hàng", bạn có thể thiết lập số lượng tồn kho trong "Kho hàng" cho sản phẩm.

 

Chỉnh sửa/thêm số lượng tồn kho hàng loạt theo cách thủ công 

Đầu tiên, hãy chọn những sản phẩm cần thiết lập hoặc cập nhật mức tồn kho. Sau đó, nhấp vào "Chỉnh sửa tồn kho":

vn7.png

 

Sau đó, sẽ có một cửa sổ bật lên, bạn hãy điền số lượng vào cột "Tồn kho mới" và nhấp vào "OK" để cập nhật.

vn8.png

Lưu ý, số lượng vừa được điền vào cột "Chỉnh sửa tồn kho" sẽ thay thế số lượng tồn kho trước đó.

 

Chỉnh sửa/thêm số lượng tồn kho hàng loạt bằng cách tải tệp lên

1. Trong "Hàng tồn kho"> "Kho hàng", nhấp vào nút "Nhập/ Xuất" ở trên cùng bên phải, nhấp vào "Xuất toàn bộ SKU" để tải xuống các SKU đã được lưu vào Kho hàng.

vn9.png

 

Tệp được tải xuống sẽ hiển thị tất cả các SKU, số lượng tồn kho hiện tại, số lượng hàng tồn kho chờ giao và số lượng hàng có sẵn:

inventory_level-6.jpg

 

2. Nhấp nút "Nhập / Xuất" và nhấp vào "Tải lên tồn kho":

vn10.png

 

inventory-import.jpg

 

3. Sao chép thông tin ShopHub SKU từ tệp "Xuất toàn bộ SKU" và điền Số lượng hàng tồn kho:

inventory_level-7.jpg

Vui lòng lưu ý:

  • SKU có phân biệt chữ hoa chữ thường, vui lòng điền chính xác SKU giống như trong Thư viện sản phẩm và Kho hàng ShopHub.
  • Số lượng hàng tồn kho khi được tải lên sẽ thay thế mức tồn kho hiện tại trong Kho hàng của ShopHub.

 

Bình luận