Cách kết nối sản phẩm từ các kênh bán hàng?

Chủ cửa hàng có thể kết nối các sản phẩm trong Kho ShopHub với các sản phẩm đã được công bố trên các kênh bán hàng khác nhau. sẽ có thể xem trạng thái tồn kho của các sản phẩm đó trong "Hàng tồn kho" > "Tồn kho kênh bán hàng".

 

Nếu SKU sản phẩm giống nhau, các sản phẩm trên ShopHub và trên các kênh bán hàng sẽ được hệ thống tự động kết nối. Nếu có SKU sản phẩm nào trên các kênh bán hàng và trên ShopHub giống nhau và chưa được kết nối, hệ thống sẽ phát hiện và đồng thời tự động kết nối các sản phẩm đó sau mỗi 2 giờ. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: Cách sử dụng tự động kết nối hệ thống

 

Lưu ý quan trọng:

 • Sau khi bạn đã bật “Tự động đồng bộ” trong “Cài đặt sản phẩm”, ShopHub sẽ tự động đồng bộ thông tin sản phẩm, bao gồm cả số lượng tồn kho, vào lúc 8, 12 và 16 giờ hằng ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng tự động hóa, vui lòng tham khảo Tự động hoá ShopHub.
 • Nếu có bất kỳ giao dịch hoặc chỉnh sửa nào khiến số lượng tồn kho sản phẩm được cập nhật trên các kênh bán hàng, ngoài việc chờ hệ thống tự động đồng bộ hóa, người bán có thể tiến hành đồng bộ sản phẩm theo cách thủ công bất cứ lúc nào và ShopHub sẽ cập nhật số liệu tồn kho hiện tại trên kênh bán hàng.
 • Nếu tài khoản ShopHub không bật tính năng "Chia sẻ hàng tồn kho", thì mức tồn kho sản phẩm trong các kênh bán hàng khác nhau sẽ không có mối liên hệ với nhau.
  • Ví dụ: nếu người bán thiết lập tồn kho của Sản phẩm A là 20 trên SHOPLINE và 10 trên Shopee, khi bán được 1 sản phẩm A trên SHOPLINE, sau khi ShopHub đồng bộ hóa, tồn kho của sản phẩm A trên SHOPLINE sẽ trở thành 19 và trên Shopee sẽ vẫn là 10.
  • Tính năng Chia sẻ hàng tồn kho cho phép tất cả SKU sản phẩm trên các kênh bán hàng dùng chung cùng một lượng hàng tồn kho. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: Cách bật tính năng Chia sẻ hàng tồn kho
 • Chỉ khi đơn hàng được xử lý vận chuyển từ ShopHub, số lượng tồn kho của sản phẩm trong "Kho hàng" mới được cập nhật tương ứng.

Bài viết này sẽ giới thiệu bốn nội dung sau:

 

Kết nối sản phẩm trên kênh bán hàng

Đi tới "Hàng tồn kho" > "Kết nối sản phẩm" và sau đó nhấp vào "Kết nối với các sản phẩm trên kênh" trong mục "Hành động".

 

Sau đó bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên như hình bên dưới. Chọn các sản phẩm trên kênh để kết nối, sau đó nhấp vào "OK".

connect-2.jpg

Lưu ý

 • Một ShopHub SKU chỉ có thể được kết nối với một đơn vị tối thiểu của sản phẩm trên kênh bán hàng, là SPU của các sản phẩm có một biến thể và SKU của sản phẩm có nhiều biến thể. 
 • Đối với các sản phẩm có một biến thể, sẽ không thể kết nối sản phẩm nếu SPU trên kênh bán hàng để trống. Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, sẽ không thể kết nối sản phẩm nếu SKU để trống. Cần phải đi tới "Sản phẩm" > "Kênh bán hàng tích hợp" > "Trực tuyến" và nhập SPU hoặc SKU cho một sản phẩm cụ thể nếu bạn muốn kết nối sản phẩm đó.
 • Tại cửa sổ bật lên, các sản phẩm đã được kết nối trước đó sẽ không xuất hiện trong danh sách nữa.
 • Bạn nên thiết lập cùng một SPU/ SKU cho các sản phẩm giống nhau trong các kênh bán hàng khác nhau trước khi bật tính năng Tự động hóa của ShopHub. Bởi vì khi được đồng bộ vào ShopHub, sản phẩm sẽ tự động được thêm vào "Thư viện sản phẩm" và "Kho hàng". Và ngay cả khi một sản phẩm được đăng bán nhiều lần trong cùng một cửa hàng, bạn không nhất thiết phải tự tạo kết nối cho từng sản phẩm riêng lẻ, ShopHub sẽ tự động kết nối các sản phẩm có cùng SKU trong các kênh bán hàng khác nhau sau mỗi 2 giờ.
 • SPU/ SKU trên kênh và ShopHub SKU có thể giống nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào cách bạn quản lý. Nếu các SKU khác nhau thì bạn cần kết nối các sản phẩm đó theo cách thủ công.
 • Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm trên kênh bằng cách tìm kiếm trực tiếp hoặc sử dụng các bộ lọc.

connect-3.jpg

 

Sau khi các sản phẩm được kết nối, bạn có thể nhấp vào biểu tượng "+" để xem chi tiết sản phẩm đã kết nối.

Lưu ý

 • Nếu một sản phẩm trên kênh được bán và sau đó đơn hàng được đồng bộ hóa với ShopHub, thì tồn kho của tất cả SKU chưa được vận chuyển sẽ được tính theo trạng thái kết nối: Tổng số đơn hàng chưa giao = Đang xử lý + Chuẩn bị giao
 • Nếu một đơn hàng đang được đồng bộ hóa gặp phải những bất thường khiến đơn hàng đó không được xử lý hoàn toàn (ví dụ: đơn hàng bị hủy, đơn hàng đã xóa hoặc đơn hàng đã được vận chuyển trên kênh bán hàng) thì đơn hàng đó sẽ được đánh dấu là "Bất thường". Sau đó, mức tồn kho "tổng số đơn hàng chưa giao" sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

 

Cập nhật các sản phẩm đã được kết nối nhưng có SPU hoặc SKU bị thay đổi

Đối với các sản phẩm trên kênh đã được kết nối: Nếu SPU hoặc SKU của một sản phẩm bị thay đổi trong trang quản trị kênh và sau đó được đồng bộ hóa với ShopHub, sản phẩm đó sẽ được ghi nhận là "Kết nối bất thường".

 

Cách kiểm tra kết nối sản phẩm bất thường

1. Nhấp vào "Hàng tồn kho"> "Kết nối sản phẩm"> "Kết nối bất thường" để xem

 

Tại trang chi tiết đơn hàng, kéo xuống phần thông tin sản phẩm, đơn hàng có sản phẩm có tình trạng kết nối bất thường sẽ được đánh dấu là "Đang chờ xác nhận" trong cột trạng thái kết nối. Cần phải nhấp vào “Xác nhận kết nối” để khắc phục lỗi.

 

How_to_connect_channel_products_-update-2.jpg

Lưu ý:

 • Khi sản phẩm trong đơn hàng ở trạng thái Kết nối bất thường, nếu bạn không xác nhận kết nối, bạn vẫn có thể giao hàng bình thường như sản phẩm chưa kết nối, nhưng số lượng hàng tồn kho sẽ không bị khấu trừ và lý do sẽ được ghi ở cột Tình trạng khấu trừ.

 

Quy trình cập nhật kết nối sản phẩm

Trong trường hợp các điều chỉnh SPU/ SKU trên kênh đã chính xác, bạn vẫn cần phải xác nhận theo cách thủ công.

 

1. Kết nối lại các sản phẩm trong kho

Đi tới "Hàng tồn kho"> "Kết nối sản phẩm"> "Kết nối bất thường" để "Xác nhận kết nối". Một cửa sổ sẽ bật lên, hãy nhấp vào "Xác nhận".

connect-8.jpg

connect-9.jpg

 

2. Kết nối lại các sản phẩm trong Đơn hàng

Vào “Đơn hàng”> chọn tab “Đang xử lý” và tìm đơn hàng có chứa sản phẩm có kết nối bất thường với trạng thái đang chờ xác nhận. Sau đó, vui lòng nhấp vào "Xác nhận kết nối" để khắc phục lỗi.

How_to_connect_channel_products_-update-3.jpg

How_to_connect_channel_products_-update-2.jpg

connect-11.jpg

 

Lưu ý về tồn kho sản phẩm được kết nối

 1. Chỉ khi đơn hàng được hoàn thành trong ShopHub thì tồn kho mới được khấu trừ.
 2. Đối với các sản phẩm đã được kết nối, chỉ khi sản phẩm còn hàng thì mới có thể xử lý đơn hàng từ "Chuẩn bị giao" sang "Vận chuyển" và số lượng tồn kho của sản phẩm có ShopHub SKU tương ứng sẽ được khấu trừ. Nếu bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng bị hết hàng, đơn hàng vẫn có thể được xử lý, nhưng Tình trạng giao hàng cho toàn bộ đơn hàng sẽ hiển thị màu đỏ là "Giao hàng thất bại" do không đủ hàng tồn kho. Vì vậy, số lượng tồn kho của sản phẩm có ShopHub SKU tương ứng sẽ không được khấu trừ, nhưng vẫn được ghi lại trong Kho hàng > cột Số lượng tồn kho chờ giao.

  How_to_connect_channel_products_-update-4.jpg
  How_to_connect_channel_products-update-5.jpg

Ví dụ: Lượng tồn kho hiện tại cho một sản phẩm là 10. Có 7 sản phẩm được dành riêng cho một đơn hàng hiện đang chờ xử lý và 5 sản phẩm khác được dành riêng cho một đơn hàng đang chờ xử lý khác. Mặc dù cả hai đơn hàng sẽ được hiển thị như còn hàng, nhưng đơn hàng đầu tiên sẽ được giao và đơn hàng thứ hai sẽ bị lỗi do không đủ hàng tồn kho.

 

Bình luận