Cách di chuyển nhanh sản phẩm giữa các kênh bán hàng

ShopHub hỗ trợ di chuyển sản phẩm giữa các kênh bán hàng được ủy quyền như SHOPLINE, Shopee và Lazada. Bạn có thể sao chép toàn bộ sản phẩm hoặc sản phẩm được chọn, và công bố những sản phẩm này trên các kênh bán hàng khác nhau, tối đa 20 cửa hàng cùng một lúc.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cách di chuyển sản phẩm giữa các kênh bán hàng.

Lưu ý

  • Kênh bán hàng cần có cửa hàng đã được ủy quyền và được kích hoạt trên ShopHub.

  • Các quy tắc và thông tin bắt buộc để công bố sản phẩm trên các kênh bán hàng khác nhau có thể khác nhau. Sau khi di chuyển sản phẩm từ một kênh bán hàng sang kênh bán hàng khác, sản phẩm sẽ được di chuyển vào "Sản phẩm nháp" trước, bạn phải chỉnh sửa thủ công thông tin cho từng sản phẩm theo quy định của kênh bán hàng.

  • Xin lưu ý việc di chuyển sản phẩm sẽ không xóa sản phẩm khỏi kênh bán hàng ban đầu. Quy trình này chỉ di chuyển các sản phẩm được sao chép sang một kênh khác.

Sau khi hoàn tất uỷ quyền kênh bán hàng trên ShopHub, sản phẩm của bạn sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub. Bạn cũng có thể đồng bộ sản phẩm vào ShopHub theo cách thủ công. Để biết thêm các bước chi tiết, vui lòng tham khảo: Cách đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán hàng vào ShopHub?  

 

1. Cách di chuyển sản phẩm giữa các kênh bán hàng trên ShopHub

Bạn có thể chọn đồng thời di chuyển tất cả các sản phẩm hoặc chỉ di chuyển các sản phẩm đã chọn.

A. Di chuyển tất cả sản phẩm

Vào Kênh bán hàng được ủy quyền > Trực tuyến. Sau đó nhấp vào nút "Di chuyển sản phẩm" ở góc trên cùng bên phải, và một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn kênh bán hàng bạn muốn chuyển những sản phẩm này đến. 

 

Trong cửa sổ bật lên, vui lòng chọn cửa hàng mà bạn muốn di chuyển sản phẩm đi. Nhấp vào "Tiếp theo".Sau đó, ở bước tiếp theo, hệ thống sẽ mặc định chọn tất cả các sản phẩm trong cửa hàng. Sau khi xác nhận chính xác tất cả các sản phẩm, hãy nhấp vào "Tiếp theo".

 

Cuối cùng, chọn cửa hàng để di chuyển sản phẩm đến, sau đó nhấp vào “Tiếp theo” để hoàn tất.

 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn tối đa 20 cửa hàng trong một lần.

Sau khi hoàn tất quá trình di chuyển sản phẩm, sẽ có một thông báo hiện lên cho biết sản phẩm đã được chuyển đi. Bạn có thể kiểm tra sản phẩm trong cửa hàng trên kênh bán hàng (nơi sản phẩm vừa được chuyển đến) > Sản phẩm nháp. Vui lòng nhấp vào “Đã hiểu!” để xác nhận hoàn tất quá trình.

move1.png

 

B. Di chuyển sản phẩm được chọn

Nếu bạn chỉ muốn chọn một vài sản phẩm để di chuyển, vui lòng tích chọn ô vuông ở phía trước sản phẩm mà bạn muốn di chuyển.

Sau khi chọn sản phẩm, vui lòng nhấp vào nút “Di chuyển sản phẩm” ở phía dưới và chọn kênh bán hàng bạn muốn chuyển sản phẩm này đến.

 

 

Sau đó, sẽ có một cửa sổ chuyển sản phẩm hiển ra để chọn cửa hàng cần chuyển đến, hãy nhấp vào “Tiếp theo”.

Trong khi di chuyển sản phẩm, nếu đơn vị tiền tệ giữa các cửa hàng khác nhau thì giá sản phẩm sẽ được tính theo tỷ giá quy đổi của hệ thống.

 

2. Cách xem sản phẩm vừa được chuyển đi

Sau khi di chuyển hoàn tất, vào “Sản phẩm” > Kênh bán hàng (kênh vừa chuyển sản phẩm vào) > “Sản phẩm nháp” để xem sản phẩm của bạn.

 

Nếu bạn muốn công bố sản phẩm trên kênh cửa hàng đã chọn, vui lòng chỉnh sửa từng sản phẩm một trước khi công bố.

Trong cột "Trạng thái", nếu hiển thị:

  • Chưa công bố: Tất cả các thông tin bắt buộc đã được điền, và sản phẩm đã sẵn sàng để công bố.
  • Chưa hoàn thành: Một vài thông tin bắt buộc của sản phẩm vẫn chưa được điền. Vui lòng điền các thông tin còn thiếu để có thể công bố sản phẩm.

Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Công bố” trong cột hành động. Các sản phẩm đã công bố sẽ được tự động thêm vào “Trực tuyến”

How_to_move_products_between_channels__-7.png

 

Bình luận