Làm cách nào để đăng sản phẩm lên cửa hàng đa kênh?

ShopHub hỗ trợ đăng hàng loạt sản phẩm nhanh chóng lên cửa hàng đa kênh sau khi tạo sản phẩm mới cục bộ.

 

Bài viết này lấy việc đăng trên cửa hàng Shopee làm ví dụ.

Xin chú ý:

  • Cửa hàng kênh muốn đăng phải được ủy quyền và có trạng thái được bật, đồng thời áp dụng tương tự cho cửa hàng kênh khác.
  • Kênh bán hàng khác nhau có quy định điền thông tin sản phẩm khác nhau, vui lòng hoàn thiện thông tin sản phẩm theo quy định của kênh trước khi đăng sản phẩm.

 

Bước 1. Tạo sản phẩm mới

Tạo nhanh sản phẩm trong mô đun sản phẩm. Làm thế nào để tạo nhanh sản phẩm?

Để giảm bớt khối lượng công việc chỉnh sửa trong tương lai, khi tạo thông tin sản phẩm, vui lòng hoàn thiện thông tin cơ bản của sản phẩm càng tốt.

 

Bước 2. Thêm vào kênh

Trước tiên, hãy đến danh sách sản phẩm của "Sản phẩm > Thư viện sản phẩm":

  • Nếu chỉ muốn thêm một sản phẩm, bạn có thể nhấp trực tiếp vào "Thêm vào cửa hàng" trong trường thao tác của sản phẩm này.
  • Sau khi thao tác hàng loạt có thể tích chọn nhiều sản phẩm, nhấp vào "Thêm vào cửa hàng" ở cuối danh sách.

Chọn kênh muốn thêm vào, lấy bài viết này làm ví dụ đồng bộ lên Shopee, chọn Shopee.

Chọn cửa hàng cần đăng và nhấp vào "OK":

 

Bước 3. Hoàn thiện thông tin sản phẩm

Sau khi thêm sản phẩm vào cửa hàng kênh, trước tiên sản phẩm sẽ được lưu trong hộp nháp kênh.

Nhấp vào Sản phẩm > Shopee > Hộp nháp, tìm sản phẩm và nhấp vào "Chỉnh sửa".

 

Theo yêu cầu của Shopee, sau khi hoàn thiện thông tin cần thiết để đăng sản phẩm, nhấn “Lưu”.

Bước 4. Đăng sản phẩm

Nhấp vào "Đăng ngay" trong trường thao tác và nhấp vào Đã biết nếu nhận được thông báo "Sản phẩm đã được đăng". Và vào "Sản phẩm > Shopee > Sản phẩm trực tuyến" để xem sản phẩm đã đăng thành công.

Bình luận