Cách tạo sản phẩm trên ShopHub

Bạn có thể tạo và quản lý sản phẩm trên ShopHub, cũng như đồng bộ hóa sản phẩm với các nền tảng Thương mại điện tử khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu các cách khác nhau để tạo sản phẩm trên ShopHub.

Có 4 cách tạo sản phẩm:

  1. Tạo sản phẩm theo cách thủ công
  2. Tải lên sản phẩm
  3. Sao chép một sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm
  4. Đồng bộ sản phẩm từ các cửa hàng được ủy quyền

 

Cách 1: Tạo sản phẩm theo cách thủ công

Trong trang quản trị ShopHub, đi tới Sản phẩm > Thư viện Sản phẩm. Nhấp vào nút "Thêm sản phẩm mới", sau đó nhập các thông tin bắt buộc.

Sẽ có một cửa sổ bật lên để bạn có thể điền thông tin. Các trường bắt buộc là "Tên sản phẩm", "Biến thể" và "ShopHub SKU".

Có 2 loại mô tả sản phẩm, "Mô tả chi tiết" có thể chứa văn bản, hình ảnh, bảng và đường link. Hiện tại, SHOPLINE và Lazada sẽ lấy phần này và hiển thị trong phần mô tả khi sản phẩm được đăng lên các kênh bán hàng này. Ngoài ra, "Mô tả tóm tắt" chỉ có thể chứa văn bản, và khi đăng sản phẩm lên Shopee, mô tả sản phẩm trên Shopee sẽ lấy phần này để hiển thị trong mô tả.

Lưu ý, khi sản phẩm đã được lưu vào Hàng tồn kho > Kho hàng, bạn sẽ không thể chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm, thay đổi hay xóa SKU.

 

Cách 2: Tải lên sản phẩm  

Nhấp vào "Tải lên sản phẩm", sau đó nhấp vào "Mẫu tải lên" và tải xuống tệp mẫu. Thư mục tệp mẫu vừa tải về là tệp thông tin tải lên sản phẩm với các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại, ShopHub hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Malaysia, tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Indonesia. Người bán có thể chọn ngôn ngữ tương ứng với cửa hàng của họ.

Lưu ý rằng tệp tải lên phải được lưu ở định dạng .xls hoặc .xlsx và kích thước tệp không được vượt quá 2MB.

Nhấp vào "Chọn file" và chọn tệp sản phẩm đã hoàn thành.

mceclip3.png

Chỉ các tệp có định dạng chính xác mới có thể được tải lên. Nếu tệp tải lên có lỗi, sẽ có thông báo lỗi, bạn có thể nhấp vào "Xem chi tiết lỗi" để kiểm tra và chỉnh sửa tệp tin sản phẩm cho phù hợp.

mceclip0.png

 

3. Sao chép một sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm 

Nếu có sản phẩm trên ShopHub tương tự với sản phẩm mà bạn muốn tạo, bạn có thể nhấp vào "Thêm" > "Sao chép" để tạo nhanh sản phẩm mới, sau đó chỉnh sửa chi tiết sản phẩm cho phù hợp.

Nếu bạn muốn tạo nhiều sản phẩm cùng một lúc, tính năng sao chép sản phẩm cũng cho phép thực hiện sao chép hàng loạt. Bạn có thể chọn sản phẩm từ danh sách sản phẩm, sau đó nhấp vào "Sao chép sản phẩm", nút này sẽ xuất hiện sau khi bạn chọn các sản phẩm.Sau khi sao chép sản phẩm, bạn có thể tìm thấy các sản phẩm đã được sao chép trong tab "Chưa nhập kho".

 

4. Đồng bộ sản phẩm từ các cửa hàng được ủy quyền

Các chức năng Tự động đồng bộ và Tự động kết nối Sản phẩm của ShopHub được bật theo mặc định. Sau khi tính năng tự động đồng bộ được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa các sản phẩm mới nhất từ ​​các cửa hàng được ủy quyền với ShopHub. Vì vậy, nếu người bán tạo sản phẩm mới trên bất kỳ cửa hàng được ủy quyền nào, các sản phẩm đó sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ sản phẩm vào 8 giờ, 12 giờ và 16 giờ theo múi giờ GMT + 8 hàng ngày.
Các sản phẩm mới được đồng bộ vào ShopHub sẽ được thêm vào mục Thư viện Sản phẩm. Nếu sản phẩm đã được thiết lập SKU trên kênh bán hàng, chúng sẽ được thêm vào Kho hàng và tự động kết nối với những sản phẩm có cùng SKU trên các kênh bán hàng khác.
Người bán vẫn có tùy chọn tắt Tự động đồng bộ và Tự động kết nối Sản phẩm. Vui lòng đi tới phần "Cài đặt", sau đó nhấp vào “Cài đặt sản phẩm”. Trên trang cài đặt sản phẩm, người bán có thể chọn bật hoặc tắt chức năng Tự động đồng bộ và Tự động kết nối.

 

Bình luận