Cách đặt lại mật khẩu đăng nhập cho tài khoản ShopHub?

Khi lỡ quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu đăng nhập bằng cách nhấp vào "Quên mật khẩu" trên trang đăng nhập ShopHub. Lưu ý rằng việc đặt lại mật khẩu chỉ khả dụng cho tài khoản đã đăng ký.

 

Đặt lại mật khẩu

Bước 1.

Khi bạn quên mật khẩu đăng nhập tài khoản ShopHub và muốn đặt lại mật khẩu, bạn có thể nhấp vào "Quên mật khẩu?" trên trang đăng nhập.

Pic1.png

Bước 2.

Nhập email đăng nhập ShopHub và nhấp vào "Gửi". Hệ thống sẽ gửi email ủy quyền đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email đăng nhập của bạn.

Pic2.png

 

Nếu bạn không nhận được email đặt lại mật khẩu, có một số lý do phổ biến:

  1. Bạn đã gửi yêu cầu quá nhiều lần trong một thời gian ngắn, xin hãy thử lại sau.
  2. Email đã được gửi vào hộp thư rác của bạn, hãy kiểm tra hộp thư rác.
  3. Bạn nhập một địa chỉ email không hợp lệ khi đăng ký, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của ShopHub để được hỗ trợ: system@myshophub.com.

 

Bước 3.

Mở email đặt lại mật khẩu và sao chép mã xác minh. 

Pic3.png

 

Bước 4.

Dán mã xác minh vào và nhấp vào "Xác nhận". Sau đó, bạn có thể đặt lại mật khẩu.
Độ dài mật khẩu phải từ 8-20 ký tự, phải bao gồm chữ hoa, chữ thường và số.
Sau khi đặt lại mật khẩu, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập một lần nữa. Vui lòng nhập email đăng nhập và mật khẩu mới đặt để đăng nhập.

Pic4.png

 

 

 

Bình luận