Cách ủy quyền cửa hàng Shopee

ShopHub sẽ hỗ trợ bạn tích hợp cửa hàng Shopee. Sau khi tích hợp cửa hàng Shopee, bạn sẽ có thể quản lý đơn hàng, sản phẩm và hàng tồn kho trên ShopHub.

 

Bài viết này sẽ đề cập đến hai chủ đề chính:

 

Lưu ý:

 • Bạn có thể ủy quyền nhiều cửa hàng Shopee cho tài khoản ShopHub.
 • Chỉ hỗ trợ các cửa hàng tại Đài Loan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.
 • Chỉ những người bán hàng địa phương mới được phép ủy quyền.
 • Bạn có thể ủy quyền tài khoản chính cũng như các tài khoản phụ của Shopee cho ShopHub. Tuy nhiên, bạn không thể cùng lúc ủy quyền cả tài khoản chính và tài khoản phụ cho một cửa hàng vào cùng một tài khoản ShopHub.
  • Ví dụ, nếu tài khoản chính đã được ủy quyền cho ShopHub, bạn sẽ không thể ủy quyền thêm cho bất kỳ tài khoản phụ nào của cửa hàng vào tài khoản ShopHub này.
 • Chỉ có thể ủy quyền một tài khoản ShopHub cho mỗi cửa hàng Shopee. Nếu bạn muốn ủy quyền cho tài khoản ShopHub khác, đầu tiên bạn sẽ cần hủy liên kết với tài khoản ban đầu.
  • Lưu ý: Sau khi xóa cửa hàng khỏi ShopHub, mặc dù dữ liệu kênh sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng các đơn hàng, sản phẩm đã công bố và chi tiết hàng tồn kho trong tài khoản đã liên kết với ShopHub sẽ bị xóa ngay sau khi bạn hủy liên kết tài khoản, và các dữ liệu này sẽ không thể khôi phục. Vui lòng thận trọng khi thao tác!

 

Quy trình ủy quyền

 

Bước 1. Vào ShopHub > Tích hợp > Kênh bán hàng và nhấp vào "Ủy quyền cửa hàng mới"

 

Bước 2. Một cửa sổ bật lên, vui lòng chọn "Shopee" trong mục Nền tảng thương mại điện tử

Bước 3. Nhập tên cửa hàng, sau đó nhấp vào nút "Tiến hành Ủy quyền".

mceclip7.png

 

Bước 4. Chọn quốc gia tài khoản Shopee của bạn. Nhập thông tin đăng nhập vào cửa hàng Shopee, sau đó nhấp vào "Đăng Nhập".

Pic3.png

 

Bước 5. Nhấp vào "Xác nhận ủy quyền" để hoàn tất việc ủy quyền. 

Ca_ch_u_y_quye__n_cu__a_ha_ng_Shopee-4.png

 

Bước 6. Sau khi quy trình ủy quyền hoàn tất, nhấp "Đã hiểu!", các sản phẩm của bạn sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub. 

How_to_authorize_Shopee_store-A3.jpg

 

Quản lý các cửa hàng được uỷ quyền

Sau khi hoàn thành ủy quyền, trong Tích hợp > Kênh bán hàng, bạn sẽ có thể xem danh sách bao gồm tất cả các gian hàng đã tích hợp được vào ShopHub. Đồng thời, bạn có thể quản lý trạng thái tích hợp cửa hàng tại đây.

Lazada_Store_Authorization-A3.jpg

 

Nếu bạn có nhiều cửa hàng được ủy quyền cho ShopHub, bạn có thể sử dụng tính năng "Lọc" để chọn các bộ lọc, giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng kênh bán hàng, quốc gia của cửa hàng và trạng thái bạn muốn kiểm tra.

vn1.png

 

Thời hạn uỷ quyền và thời gian hết hạn

Khi cửa hàng Shopee đã được ủy quyền, việc ủy quyền này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 1 năm. Sau khi hết hạn, bạn sẽ cần tiến hành ủy quyền lại bằng cách nhấp vào "Ủy quyền lại" trong mục Hành động.

 

Trạng thái

Bạn có thể nhấp vào công tắc để chuyển "tắt" hoặc "bật" cửa hàng tích hợp tại đây.
 • Tắt: Nếu bạn muốn tạm thời ngừng tích hợp cửa hàng, hãy chọn tắt cửa hàng. Sau khi tắt, bạn sẽ không thể sử dụng API để quản lý cửa hàng, đồng bộ sản phẩm, cập nhật hoặc công bố sản phẩm, v.v. (Lưu ý: Dữ liệu sẽ KHÔNG bị xóa khi bạn tắt đồng bộ cửa hàng, tuy nhiên bạn không thể xem thông tin sản phẩm trong các kênh được tích hợp vào ShopHub.)
 • Bật: Nếu bạn muốn bật lại cửa hàng, hãy nhấp vào "Bật cửa hàng".

 

Hành động

 • Chỉnh sửa: Bạn có thể chỉnh sửa tên cửa hàng xuất hiện bên phía ShopHub.
 • Ủy quyền lại: Để ủy quyền lại cho tài khoản Shopee đã được tích hợp vào tài khoản ShopHub hiện tại.
 • Xoá cửa hàng: Nếu bạn muốn tích hợp cửa hàng Shopee vào tài khoản ShopHub khác, bạn có thể xóa cửa hàng và ủy quyền lại cho tài khoản ShopHub khác. Xin lưu ý rằng ShopHub sẽ mất tất cả dữ liệu của cửa hàng Shopee này sau khi xóa cửa hàng.

Bình luận