Đơn hàng giao nhận nối tiếp SHOPLINE1.0 có thể được giao hàng trên ShopHub không?

ShopHub hỗ trợ giao các đơn hàng giao nhận nối đã hoàn thành "Cài đặt giao hàng" trên nền SHOPLINE thông qua ShopHub, bao gồm: đăng ký số vận đơn, in mặt phiếu, xác nhận giao hàng, khấu trừ tồn kho, v.v.

  • Giao hàng tận nhà và lấy hàng tại siêu thị được phân loại chung là giao nhận nối tiếp
  • Bên giao nhận hỗ trợ giao hàng lần này: 7-11 B2C / 7-11 C2C / 7-11 Giao vận quốc tế / Family Mart Freezer / Family Mart B2C / Family Mart C2C / T-cat / HCT / SF Express
  • Ngoại trừ 7-11 C2C, giao nhận nối tiếp khác hỗ trợ in mặt phiếu trực tiếp

 

Các bước thao tác cụ thể như sau:

Bước 1 đồng bộ đơn hàng, đồng bộ đơn hàng lên ShopHub (có thể bỏ qua bước này nếu đã bật tự động đồng bộ đơn hàng)

Bước 2 [Chờ xử lý] Đăng ký số vận đơn cho đơn đặt hàng

Nhấp vào "Đăng ký số vận đơn" ở bên phải hoặc tích chọn đơn hàng hàng loạt và chọn "Đăng ký số vận đơn" bên dưới

Chú ý: Đơn đặt hàng có thể được xử lý hàng loạt bằng cách sàng lọc các phương thức giao nhận

Bước 3 [Chờ giao hàng] In mặt phiếu đơn đặt hàng

Nhấp vào "Thêm" ở bên phải - "In mặt phiếu" hoặc tích chọn đơn hàng hàng loạt và nhấp vào "In" bên dưới

Chú ý: Mặt phiếu thống nhất với nội dung in nền của SHOPLINE, còn danh sách chọn hàng & hóa đơn được in theo mẫu đã đươc cài đặt trong ShopHub.

 

Bước 4 [Chờ giao hàng] đơn hàng được xác nhận giao hàng

  • Nhấp vào "Giao hàng" ở bên phải hoặc tích chọn đơn hàng hàng loạt và nhấp vào "Xác nhận giao hàng" bên dưới
  • Sau khi xác nhận giao hàng thành công, đơn hàng chuyển sang trạng thái [Đã giao hàng]. ShopHub sẽ khấu trừ tồn kho theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng.

Chú ý:

1) Đơn hàng giao nhận nối tiếp hiện không hỗ trợ thay đổi địa chỉ nhận hàng, thay đổi giao nhận và thay đổi cửa hàng lấy hàng siêu thị trong ShopHub

2) Địa chỉ 1 của đơn hàng lấy tại siêu thị là địa chỉ của siêu thị, địa chỉ 2 là tên cửa hàng

3) Đối với đơn hàng người mua chỉ định ngày giờ giao đến dự kiến, hệ thống sẽ tự động tính đếm ngược thời hạn giao hàng theo thời gian hệ thống và nhắc người bán giao hàng

4) Các đơn đặt hàng tự lấy tại cửa hàng sẽ trực tiếp vào giai đoạn "Chờ giao hàng" để giao hàng và khấu trừ tồn kho vì không yêu cầu bên giao nhận giao

 

Bình luận