Ủy quyền cửa hàng Tokopedia

ShopHub hỗ trợ ủy quyền cửa hàng Tokopedia. Sau khi ủy quyền, người bán có thể quản lý đơn đặt hàng, sản phẩm, tồn kho và các chức năng khác của cửa hàng Tokopedia trong ShopHub.

Bài viết này được chia thành các phần sau:

  • Quy trình ủy quyền cửa hàng Tokopedia
  • Quản lý cửa hàng đã ủy quyền

 

Chú ý:

  • Cửa hàng ủy quyền không giới hạn
  • Một cửa hàng Tokopedia chỉ có thể được ủy quyền cho một tài khoản ShopHub, nếu muốn ủy quyền cho tài khoản khác, bạn cần vào tài khoản ShopHub ban đầu và "xóa cửa hàng" trước khi thao tác

o Xóa cửa hàng: Dữ liệu kênh sẽ không bị ảnh hưởng. Đơn đặt hàng của cửa hàng trong ShopHub, tất cả sản phẩm trong mô-đun sản phẩm và quan hệ liên kết của mô-đun tồn kho sẽ bị xóa đồng bộ và không thể khôi phục. Vui lòng thao tác cẩn thận!

 

·    Nếu bạn gặp thông báo không có quyền thao tác khi vận hành ShopHub, vui lòng đến trung tâm người bán để cài đặt quyền thao tác, liên kết nhanh: https://seller.tokopedia.com/settings/thirdparty

 

Quy trình ủy quyền

Bước 1. Vào "Ủy quyền"> "Cửa hàng", nhấp vào "Cửa hàng được ủy quyền" ở góc trên bên phải

Bước 2. Chọn Tokopedia trong "Nền tảng thương mại điện tử"

 

Bước 3. Nhập tên cửa hàng tùy chỉnh và tên miền cửa hàng và nhấp vào "Đi đến Ủy quyền"

·    Chỉ các cửa hàng Power Merchant hoặc Official Store mới có thể ủy quyền

·    Cửa hàng ủy quyền không thể ủy quyền lại

Phương thức lấy tên miền cửa hàng: đăng nhập vào trung tâm người bán - cài đặt cửa hàng, kiểm tra tên miền cửa hàng

 

Bước 4. Sau khi nhấp vào Ủy quyền, hộp thư liên kết của cửa hàng sẽ nhận được một email từ Tokopedia, nhấp vào "Accept" trong email và nhấp vào "Xác nhận ủy quyền" trong cửa sổ bật lên sau khi hoàn tất

·    Việc gửi email có độ trễ nhất định, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, nếu bạn chưa nhận được email trong một thời gian dài, vui lòng nhấp vào "Gửi lại email"

·    Nếu bạn nhấp vào "Xác nhận ủy quyền" mà không nhấp vào "Accept" trong email của Tokopedia, bạn sẽ được thông báo rằng ủy quyền không thành công. Bạn cần nhấp vào "Accept" trước khi "Xác nhận ủy quyền"

·    Nhấp vào "Reject" trong email Tokopedia rồi nhấp vào "Xác nhận ủy quyền",  bạn sẽ được thông báo rằng ủy quyền không thành công, vui lòng "Gửi lại email" rồi nhấp vào "Accept" trước khi "Xác nhận ủy quyền"

·    Bạn có thể đóng cửa sổ bật lên hiện tại trong quá trình chấp nhận email, sau đó vào lại thông qua "Xác nhận ủy quyền" trong thao tác

 

Bước 5. Sau khi xác nhận cấp quyền thành công, sẽ có thông báo nhắc hiển thị và thông báo quá trình đồng bộ hệ thống đã hoàn tất

Bước 6. Sau khi ủy quyền hoàn tất, hãy đến trung tâm người bán để thêm quyền thao tác

 

Liên kết nhanh: https://seller.tokopedia.com/settings/thirdparty

·    Đăng nhập vào Trung tâm người bán, nhấp vào "Ứng dụng của bên thứ ba" ở cuối thanh menu bên trái

·    Nhấp vào loại hình truy cập tương ứng với ShopHub

·    Trong cửa sổ bật lên, tích chọn lần lượt từng mô-đun để kiểm tra quyền thao tác, khuyến nghị tích chọn toàn bộ các quyền.

·    Nhấp vào "Đăng ký" để hoàn thành việc thêm quyền thao tác

 

Quản lý cửa hàng ủy quyền

Sau khi hoàn thành chuỗi ủy quyền, bạn sẽ thấy thông tin cửa hàng Tokopedia được ủy quyền trong danh sách cửa hàng được ủy quyền và người bán cũng có thể chỉnh sửa trạng thái ủy quyền theo trạng thái sử dụng.

 

 

Nếu có nhiều cửa hàng được ủy quyền, bạn có thể sử dụng chức năng lọc ở góc trên bên phải để nhanh chóng tìm thấy cửa hàng kênh bạn muốn kiểm tra.

Truy cập cửa hàng kênh

Nhấp vào nút "Truy cập" sau tên cửa hàng kênh, bạn có thể chuyển trực tiếp đến giao diện cửa hàng kênh

 

 

Thao tác

  • Chỉnh sửa: Để chỉnh sửa cửa hàng, bạn có thể sửa đổi "Tên cửa hàng" và "URL cửa hàng".
  • Xác nhận ủy quyền: Đối với các cửa hàng chưa xác nhận kết quả ủy quyền, hãy nhấp vào Xác nhận ủy quyền và cửa hàng sẽ được bật sau khi thành công.
  • Xóa cửa hàng: Khi cửa hàng cần được liên kết với một tài khoản ShopHub khác, cửa hàng ban đầu có thể bị hủy liên kết và bị xóa khỏi tài khoản hiện tại. Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu cửa hàng trên ShopHub sẽ bị xóa và không thể phục hồi sau khi xóa, vui lòng thao tác thận trọng.

Bình luận