Ủy quyền cửa hàng SHOPLINE v2

1. Ủy quyền cửa hàng từ ShopHub

Bước 1. Vui lòng đi đến "Tích hợp" > "Kênh bán hàng", sau đó nhấp vào "Ủy quyền cửa hàng mới"

 

Bước 2. Chọn "SHOPLINE V2" trên "Trang web độc lập"

vn2.png

Bước 3. Nhập tên cửa hàng và điền tên miền cửa hàng SHOPLINE 2.0, sau đó nhấp vào "Tiến hành ủy quyền"

vn3.png

Lưu ý: 

  1. [Tên cửa hàng] không được trùng với tên cửa hàng đã được ủy quyền.
  2. [Tên miền cửa hàng] Nhập tên miền cửa hàng bằng cách sao chép phần gạch chân màu đỏ trong link url trên trang quản trị SHOPLINE 2.0 

vn4.png

 

Bước 4. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến SHOPLINE 2.0, đăng nhập vào tài khoản SHOPLINE 2.0 của bạn

vn5.png

 

Bước 5. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ tự động ủy quyền

Bước 6. Sau khi hoàn tất ủy quyền, sẽ có một thông báo ủy quyền thành công và một thông hoàn thành đồng bộ hệ thống

vn10.png

 

2. Ủy quyền cửa hàng từ SHOPLINE [Ứng dụng] > [Cửa hàng ứng dụng]

Bước 1. Đăng nhập vào trang quản trị SHOPLINE 2.0, nhấp vào [ShopHub] trong phần [Ứng dụng] > [Cửa hàng ứng dụng] > [Quản lý cửa hàng]

vn7.png

 

Bước 2. Nhấp vào [Sử dụng ngay]

vn8.png

 

Bước 3. Tích vào ô trống phía trước "Tôi đã đọc và đồng ý với những điều liên quan đến Chính sách bảo mật." và nhấp [Ủy quyền và cài đặt] 

vn9.png

 

Bước 4. Đăng nhập vào ShopHub để hoàn thành ủy quyền 

vn10.png

 

Bước 5. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thấy ứng dụng ShopHub trong trang quan trị SHOPLINE trong phần [Ứng dụng] > [Ứng dụng của tôi]

vn11.png

Bình luận