Quy tắc vận chuyển là gì?

Để cải thiện hiệu quả quá trình vận chuyển và giảm tần suất thao tác thủ công cho chủ cửa hàng, ShopHub cung cấp tính năng cài đặt phương thức vận chuyển khi xử lý đơn hàng.

 1. Hỗ trợ các phương thức vận chuyển được cài đặt sẵn dựa theo đơn vị vận chuyển (Pick Up, Drop off)
  Sau khi kích hoạt thành công, các đơn hàng Shopee phù hợp quy định sẽ nhận được quy tắc vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ và phương thức vận chuyển sẽ được tự động điền vào (Pick up thời gian nhận hàng sẽ lấy khoảng thời gian gần nhất với thời gian hệ thống). Bạn không cần điền mã vận đơn theo cách thủ công mà chỉ cần xác nhận hai lần.
 2. Hỗ trợ in phiếu giao hàng khi in nhãn vận chuyển (nên bật tính năng) và căn chỉnh kích thước giấy phù hợp khi cài đặt nhãn in. (chỉ hỗ trợ đơn hàng từ Shopee)

 

Hướng dẫn cài đặt

1. Bật và cài đặt quy tắc đơn vị vận chuyển

Sau khi uỷ quyền thành công cửa hàng Shopee trên ShopHub, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin đơn vị vận chuyển dựa theo trang cửa hàng được ủy quyền trong "Đơn vị vận chuyển", và đơn vị vận chuyển sẽ được tắt theo mặc định. Bạn có thể chọn bật và tắt các quy tắc của đơn vị vận chuyển.

 • Bật quy tắc: Vui lòng nhấp vào Bật để vào trang chi tiết quy tắc, chỉnh sửa và xác nhận quy tắc điền trước của đơn vị vận chuyển, sau đó nhấp vào "Lưu".
 • Chỉnh sửa quy tắc: Đối với các quy tắc của đơn vị vận chuyển đã bật, vui lòng nhấp vào "Chỉnh sửa" để vào trang chi tiết quy tắc, chỉnh sửa và xác nhận các quy tắc điền trước của đơn vị vận chuyển, sau đó nhấp vào "Lưu".
 • Tắt quy tắt: Đối với những quy tắt đơn vị vận chuyển đã bật, vui lòng nhấp vào "Tắt". Sau khi xác nhận, các quy tắc của đơn vị vận chuyển sẽ bị vô hiệu hóa.mceclip0.pngmceclip1.png

Chú ý:

 • Bật/tắt các quy tắt sẽ chỉ áp dụng với các đơn hàng mới sau khi bật/tắt.
 • "Bật" được hiểu là bật quy tắc vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ trong ShopHub, không phải trong trang quản trị Shopee.
 • Khi khổ giấy là A6, phiếu giao hàng và danh sách giao hàng chỉ được hỗ trợ in đồng thời trên các trang riêng biệt.

 

2. Tạo nhãn vận chuyển

Sau khi quy tắc được bật, đơn đặt hàng mới phù hợp với quy tắc vận chuyển sẽ được chuyển đến trang đơn hàng "Đang chờ xử lý", phương thức giao hàng sẽ tự động được điền theo quy tắc.

 Khi bạn tạo mã vận đơn:

 • Đối với các đơn hàng có phương thức giao hàng là Pick Up, hệ thống cũng sẽ tự động chọn khoảng thời gian gần nhất làm thời gian nhận hàng. Bạn có thể xác nhận hoặc sửa đổi thủ công trong ô thông tin đầy đủ.mceclip2.png
 • Đối với các đơn đặt hàng có phương thức giao hàng là Drop Off và điểm giao hàng là bắt buộc, bạn cần chọn điểm thả hàng theo cách thủ công. Đối với các đơn hàng của trang Shopee Đài Loan, hệ thống yêu cầu điền thủ công tên người gửi.

 

3. In nhãn vận chuyển và phiếu giao hàng

Khi các đơn hàng ở trạng thái "Chuẩn bị giao", hệ thống sẽ hỗ trợ in hàng loạt hoặc đơn lẻ nhãn vận chuyển, phiếu giao hàng và hóa đơn.

Nếu các quy tắc của đơn vị vận chuyển cần đã thiết lập và cho phép in nhãn vận chuyển và phiếu giao hàng cùng nhau, bạn có thể tạo tệp xem trước cùng với nhãn vận chuyển và phiếu giao hàng bằng cách chỉ cần nhấp vào phiếu in. Hỗ trợ hành động hàng loạt trong cùng một trang. 

mceclip3.png

 

 

 

 

Bình luận