Làm thế nào để sử dụng tồn kho được chia sẻ?

Tồn kho được chia sẻ cho phép các sản phẩm ở các cửa hàng thuộc kênh bán hàng khác nhau sử dụng cùng một tổng tồn kho hàng để bán hàng, tiết kiệm cho các cửa hang giảm thiểu công việc điều chỉnh, điều chuyển tồn kho theo cách thủ công.

 

Trước khi bật chức năng này, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ những lưu ý sau đây:

 • Sau khi bật, khi số lượng tồn kho khả dụng của ShopHub SKU thay đổi, tồn kho sản phẩm của tất cả các sản phẩm được liên kết với SKU này sẽ được thay đổi tương ứng trên nền tảng kết được kết nối.
 • Trước khi bật, vui lòng thiết lập "Tồn kho ở kho" cho ShopHub SKU trước. Nếu tồn kho ở kho không được thiết lập, các sản phẩm được liên kết sẽ vẫn sử dụng tồn kho sản phẩm do cửa hàng ban đầu cài đặt trong cửa hàng trên nền tảng được kết nối. Để biết cách thiết lập tồn kho ở kho, vui lòng tham khảo: Làm thế nào thiết lập tồn kho sản phẩm?
 • Sau khi nhấp vào "OK", tồn kho cửa hàng của SKU nền tảng sẽ được ghi đè ngay lập tức bằng tồn kho khả dụng của ShopHub SKU được liên kết. Vui lòng xác nhận dữ liệu tồn kho khả dụng của bạn là chính xác rồi mới tiếp tục.
 • Mỗi lần đóng tồn kho được chia sẻ, cần phải mất 2 giờ mới có thể bật lại.
 •  Sau khi tồn kho được chia sẻ được bật, số liệu tồn kho của các sản phẩm kênh không thể được sửa đổi theo cách thủ công.

 

Người bán phải đọc kỹ những lưu ý. Sau khi xác nhận, quá trình đồng bộ dữ liệu sẽ bắt đầu. Sau đó, tồn kho sản phẩm của cửa hàng trên mỗi nền tảng kết nối sẽ bị ghi đè bởi "Tồn kho có thể sử dụng". Và mỗi khi số lượng "Tồn kho khả dụng" trong "Tồn kho ở kho" trên ShopHub được cập nhật, số lượng sẽ được đồng bộ với nền của từng cửa hàng kênh được kết nối chuỗi và số lượng sản phẩm có thể bán được sẽ được cập nhật tương ứng.

 

I. Thiết lập quan hệ liên kết SKU

Thiết lập liên kết SKU, nghĩa là thiết lập liên kết giữa SKU kênh và ShopHub SKU, là điều kiện tiên quyết để quản lý hàng tồn kho tương ứng một- một giữa SKU kênh và ShopHub SKU.

Trong "Cài đặt" > "Cài đặt sản phẩm", sau khi bật chức năng "Tự động liên kết", ShopHub sẽ tự động 1 giờ thiết lập quan hệ liên kết giữa SKU kênh và ShopHub SKU có cùng SKU.

 •   Để biết hướng dẫn liên kết SKU, bạn có thể tham khảo bài viết này: Liên kết SKU là gì?

 

II. Bật tồn kho được chia sẻ

Vàp "Cài đặt" > "Cài đặt tồn kho" "Tồn kho được chia sẻ", nhấp vào nút mở ở góc trên bên phải và cài đặt phạm vi bật của tồn kho được chia sẻ.

 •   Bật tồn kho được chia sẻ cho tất cả các cửa hàng được ủy quyền
 • Chỉ bật một số kênh
 • Chỉ bật một số cửa hàng

"Tồn kho khả dụng" = "Tồn kho ở kho" - "Số lượng chưa giao hàng", cửa hàng có thể xác định xem có cần bổ sung hay không theo "Tồn kho khả dụng".

 •  Để biết hướng dẫn về tồn kho khả dụng, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp này: Làm cách nào để thiết lập tồn kho sản phẩm?

 

III. Cài đặt quy tắc cập nhật tồn kho

Quy tắc cập nhật tồn kho, nghĩa là cập nhật tồn kho khả dụng theo quan hệ giữa kho kênh và kho ShopHub. Trong giao diện "Tồn kho được chia sẻ", bạn có thể xem và cài đặt quan hệ liên kết giữa kho ShopHub và kho kênh.

 • Nếu bạn chỉ có một kho ShopHub, thì ShopHub sẽ tự động xây dựng quan hệ tương ứng một-một giữa kho mặc định của bạn và kho kênh mà không cần cài đặt thủ công.
 •  Nếu có nhiều kho ShopHub, bạn cần cài đặt quy tắc cập nhật kho theo cách thủ công.

 

(I) Áp dụng quy tắc cập nhật tồn kho cho các cửa hàng thường:

Sau khi xây dựng quan hệ liên kết giữa kho kênh và kho ShopHub, ShopHub sẽ tự động đồng bộ tồn kho khả dụng của từng kho đến kho kênh.

 • Nếu bạn có nhiều kho ShopHub, ban đầu hệ thống sẽ liên kết từng kho kênh với tất cả các ShopHub theo mặc định
 •  Tồn kho khả dụng kho kênh = tổng số lượng tồn kho khả dụng của các kho ShopHub được liên kết

 

Làm cách nào để sửa đổi quy tắc cập nhật tồn kho

Nhấp vào "Chỉnh sửa", chọn kho ShopHub được liên kết trong cửa sổ bật lên và nhấp vào "OK" để hoàn tất cài đặt.

 

 

(II) Áp dụng quy tắc cập nhật tồn kho cửa hàng cho kho đa kênh:

(1) Đồng bộ kho kênh

Sau khi hoàn tất việc cấp quyền cửa hànghàng, ShopHub sẽ tự động đồng bộ kho kênh về giao diện này, nếu có sự thay đổi về kho, nhấp "Đồng bộ" để đồng bộ kho kênh mới nhất.

 •  Kho SHOPLINE1.0 có thể được đồng bộ theo thời gian thực
 •  Kho SHOPLINE2.0 cần nhấp vào "Đồng bộ" theo cách thủ công

 

 

(2) Xây dựng liên kết giữa kho kênh và kho ShopHub

Nhấp vào "Chỉnh sửa" để cài đặt kho ShopHub được liên kết cho từng kho kênh trong cửa sổ bật lên

(3) Quy tắc cập nhật tồn kho khả dụng

Sau khi thiết lập xong, tồn kho được chia sẻ sẽ tự động cập nhật "tồn kho khả dụng" vào địa điểm trữ hàng của các cửa hàng kênh theo quan hệ liên kết

 • Tồn kho khả dụng kho kênh = tổng số lượng tồn kho khả dụng của các kho ShopHub được liên kết

 

Để quản lý tồn kho nhiều địa điểm, vui lòng tham khảo: Làm thế nào để quản lý kho nhiều địa điểm?

 

 

Bình luận