Bước 4. Thêm số lượng tồn kho

Các sản phẩm đã có SKU sau khi được thêm vào Thư viện sản phẩm của ShopHub cũng sẽ tự động được thêm vào "Hàng tồn kho" > "Kho hàng". Sau đó, bạn có thể thiết lập số lượng sản phẩm tồn kho trong kho.

 

Thêm số lượng tồn kho

1. Trong "Hàng tồn kho" > "Kho hàng", bạn có thể thêm/chỉnh sửa từng số lượng tồn kho của sản phẩm bằng cách nhấp vào biểu tượng chiếc bút hoặc tải lên hàng loạt số lượng tồn kho. 

vn1.png

 

2. Bạn có thể nhấp vào chữ số màu xanh hoặc dấu "--" trong cột "Kho hàng" trong "Thư viện sản phẩm":

vn2.png

 

Sau khi nhấp vào chữ số hoặc biểu tượng --  trong cột "Kho hàng", bạn sẽ được dẫn đến trang "Hàng tồn kho" > "Kho hàng" và bạn có thể thiết lập số lượng tồn kho cho sản phẩm.

 

Hướng dẫn chi tiết về cách thêm/ chỉnh sửa số lượng tồn kho, vui lòng tham khảo:

Cách thiết lập mức tồn kho sản phẩm?

 

Bước tiếp theo: Bước 5. Quản lý đơn hàng đa kênh

 

 

 

Bình luận