Bước 2. Tích hợp các kênh bán hàng

Sau khi người bán ủy quyền các cửa hàng trên kênh bán hàng cho ShopHub, ShopHub có thể giúp người bán quản lý tất cả các sản phẩm, đơn hàng trên kênh bán hàng, và thậm chí thực hiện xử lý giao hàng (sắp ra mắt).

 

Ủy quyền các cửa hàng trên các kênh bán hàng

Trước khi bắt đầu ủy quyền cửa hàng, bạn nên thiết lập seller SKU trên kênh bán hàng phù hợp và thống nhất với SKU trên tất cả các kênh bán hàng.

Sau khi ủy quyền thành công cửa hàng vào ShopHub, hệ thống sẽ tự động đồng bộ và lưu các sản phẩm vào Thư viện sản phẩm ShopHub. Với các sản phẩm có seller SKU, các sản phẩm này sẽ được tự động lưu vào thư viện sản phẩm cũng như vào Kho hàng. Ngoài ra, các seller SKU này cũng sẽ được tự động kết nối với ShopHub SKU.

 

Đi tới "Tích hợp" > "Kênh bán hàng" > nhấp vào"Uỷ quyền cửa hàng mới".

_______d3b870a9-1ffa-4abc-86f2-bad0938640b2.png

 

Sau đó chọn kênh bán hàng để ủy quyền cho ShopHub.

vn2.png

Hướng dẫn chi tiết về ủy quyền cửa hàng, vui lòng tham khảo các bài viết sau:

 

Sau khi ủy quyền cho cửa hàng trên các kênh bán hàng, các sản phẩm và đơn hàng từ cửa hàng đã tích hợp sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub trong vòng 3-15 phút.

Sau khi đồng bộ vào ShopHub, sản phẩm sẽ được thêm vào "Sản phẩm"> "Thư viện sản phẩm". Các sản phẩm trong kênh bán hàng đã được thiết lập SKU sẽ được thêm vào "Kho hàng". Bạn có thể thiết lập số lượng hàng tồn kho cho các sản phẩm trong "Hàng tồn kho" > "Kho hàng".

Bạn sẽ có thể tìm thấy các đơn hàng từ cửa hàng được ủy quyền ở tab "Tất cả đơn hàng" trong "Đơn hàng" > " Đơn hàng đang giao". Các đơn hàng sẽ được sắp xếp vào các tab với trạng thái tương ứng. 

 

Đối với tính năng tự động hóa ShopHub, vui lòng tham khảo bài viết:

Tự động hóa ShopHub

 

Bước tiếp theoBước 3. Tạo thư viện sản phẩm của bạn

Bình luận