Bước 1. Bắt đầu tài khoản ShopHub của bạn sau 3 phút

ShopHub là một hệ thống quản lý thương mại điện tử trên đám mây thống nhất sản phẩm, các đơn hàng và tồn kho vào một nền tảng tích hợp, giúp người bán hàng tăng hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa nguồn lực để tăng doanh số bán hàng.

 

Trang tổng quan ShopHub

Trong Trang tổng quan, người bán sẽ có thể xem trạng thái xử lý đơn hàng, trạng thái hàng tồn kho và trạng thái đăng sản phẩm trên các kênh bán hàng.

VN_-_update1.png

 

Menu đầu trang

Ở trên cùng bên phải là menu đầu trang. Các mục từ phải sang trái là Trung tâm người dùng, Chính sách bảo mật, Trợ giúp và Cài đặt ngôn ngữ:

VN_-_update2.png

 

Trong Trung tâm người dùng, người bán có thể kiểm tra thông tin cá nhân của tài khoản cũng như chỉnh sửa tên, số điện thoại và mật khẩu đăng nhập.

 

Menu phía bên trái

VN_-_update3.png

  • Sản phẩm: bao gồm Thư viện sản phẩm và danh sách sản phẩm trong các cửa hàng của các kênh bán hàng đã tích hợp.
  • Đơn hàng: người bán có thể đồng bộ và xử lý đơn hàng tại đây
  • Hàng tồn kho: người bán có thể cài đặt Kho hàng, kết nối sản phẩm ShopHub với sản phẩm trên kênh bán hàng và quan sát mức tồn kho trên kênh bán hàng trong "Tồn kho kênh bán hàng".
  • Phân tích: Trong mục này, hệ thống sẽ cung cấp tổng quan về doanh số bán hàng cũng như các phân tích sâu hơn về đơn hàng, cửa hàng và sản phẩm để giúp người bán có được cái nhìn chi tiết về tình hình kinh doanh.
  • Tích hợp: tại đây người bán có thể ủy quyền cho các cửa hàng trên kênh bán hàng, tích hợp dịch vụ hậu cần (sắp ra mắt) và nhiều hơn thế nữa.
  • Cài đặt: Trong phần này, người bán có thể cài đặt Cài đặt cơ bản, Cài đặt sản phẩm, Cài đặt đơn hàng và Cài đặt tồn kho.

Để tìm hiểu thêm về Cài đặt, vui lòng tham khảo hai bài viết sau đây:

Tự động hóa ShopHub

Cách chỉnh sửa múi giờ và tiền tệ mặc định của tài khoản?

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các tính năng của ShopHub, người bán có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của ShopHub bằng cách nhấp vào biểu tượng chat ở dưới cùng bên phải.

VN_-_update4.png

 

 

Bước tiếp theo: Bước 2. Tích hợp các kênh bán hàng

 

Bình luận