Bước 5. Quản lý đơn hàng đa kênh

ShopHub hỗ trợ quản lý đơn hàng, thực hiện xử lý đơn hàng với các đơn vị vận chuyển không tích hợp và các đơn vị vận chuyển tích hợp (sắp ra mắt).

 

Sau khi ủy quyền cửa hàng trên kênh bán hàng vào ShopHub, các đơn hàng trong cửa hàng sẽ tự động được đồng bộ vào ShopHub. Với tính năng Tự động đồng bộ hóa được bật trong "Cài đặt đơn hàng", tất cả dữ liệu đơn hàng từ Shopee và Lazada sẽ được đồng bộ vào ShopHub theo thời gian thực, các đơn hàng từ SHOPLINE sẽ được đồng bộ hàng giờ.

Thông tin chi tiết về Đồng bộ hóa đơn hàng và Tự động hóa vui lòng tham khảo:

 

Hiện tại ShopHub hỗ trợ xử lý các đơn hàng COD và đơn hàng không phải COD nhưng đã thanh toán. Người bán có thể thực hiện xử lý vận chuyển đơn hàng trong Đơn hàng > Đang xử lý:

VN_-_update.png

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: 

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các tính năng của ShopHub, người bán có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến của ShopHub bằng cách nhấp biểu tượng chat ở dưới cùng bên phải trang quản trị. 

 

Bình luận