Bước 3. Tạo thư viện sản phẩm của bạn

Ở bước trước, chúng ta đã biết rằng sau khi ủy quyền các cửa hàng trên kênh bán hàng vào ShopHub, các sản phẩm với SKU sẽ tự động được thêm vào "Thư viện sản phẩm".

Ngoài việc lưu sản phẩm từ các kênh bán hàng đã tích hợp, người bán có thể trực tiếp tạo sản phẩm trong Thư viện sản phẩm và sau đó công bố từng sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm lên các kênh bán hàng khác nhau.

 

Tạo sản phẩm trong "Thư viện sản phẩm"

Nhấp vào các nút tương ứng ở góc trên cùng bên phải, người bán có thể chọn tạo một sản phẩm bằng cách chọn "Thêm sản phẩm mới", hoặc tạo nhiều sản phẩm cùng lúc bằng cách chọn "Tải lên sản phẩm". 

vn1.png

 

Hướng dẫn chi tiết vui lòng tham khảo:

Nhấp vào đây để bắt đầu tạo sản phẩm ngay!

 

Giới thiệu giao diện Thư viện sản phẩm

Trong "Thư viện sản phẩm", người bán sẽ nhìn thấy 3 tab: 

step3-2.jpg

 • Đã nhập kho: Các sản phẩm đã có ShopHub SKU sẽ được xếp vào tab này.
  • Nếu sản phẩm đã được thiết lập SKU trên kênh bán hàng, thì ShopHub sẽ lấy SKU từ kênh bán hàng làm ShopHub SKU, và các sản phẩm này sẽ được cho vào mục "Đã nhập kho".
  • Nếu sản phẩm được tạo trực tiếp trên ShopHub, thì sản phẩm sẽ tự động vào mục "Đã nhập kho" vì thiết lập SKU là trường bắt buộc để tạo sản phẩm trên ShopHub.
 • Chưa nhập kho: Sản phẩm được đồng bộ từ kênh bán hàng nhưng chưa được thiết lập SKU sẽ được cho vào mục này.
 • Bất thường: Sản phẩm có nhiều biến thể và một số biến thể đã được thêm vào Kho hàng, nhưng các biến thể mới lại chưa có SKU. Hoặc trường hợp các biến thể có SKU giống nhau.

Hướng dẫn chi tiết về mục Bất thường trong Thư viện sản phẩm, vui lòng tham khảo: SKU bất thường là gì?

 

Trong trang mục lục Thư viện sản phẩm, có các cột "Kho hàng", "Nhóm", "Kênh bán hàng", "Thời gian và "Hoạt động".

vn2.png

 • Kho hàng: Khi nhấp số hoặc dấu gạch ngang "-", bạn sẽ được dẫn đến "Kho hàng" để thiết lập số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm.
 • Nhóm: Nhóm sản phẩm đã được thiết lập cho sản phẩm.
 • Kênh bán hàng: Cho biết sản phẩm này được bán ở những kênh nào và logic cụ thể của việc chiếu sáng kênh bán hàng: khi các sản phẩm liên quan của thư viện sản phẩm được bán ở kênh nào, logo của kênh đó sẽ được hiển thị bằng màu sắc. (Lưu ý: Hiện tại ShopHub chỉ hỗ trợ liên kết thủ công các sản phẩm, chức năng liên kết tự động sẽ sớm ra mắt.)
 • Thời gian: Hiển thị thời gian tạo sản phẩm và thời gian cập nhật gần nhất. 
 • Hành động: Bạn có thể chỉnh sửa, thêm vào cửa hàng để công bố hoặc nhấp vào "Thêm" để chọn các hành động khác: sao chép sản phẩm, chỉnh sửa SKU hoặc xóa sản phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết:

Cách công bố sản phẩm lên nhiều kênh bán hàng

 

Bước tiếp theo: Bước 4. Thêm số lượng tồn kho

Bình luận