Chức năng Tự động hóa ShopHub

Chức năng tự động hoá của ShopHub sẽ hỗ trợ bạn:

 • Tự động đồng bộ dữ liệu sản phẩm và dữ liệu đơn hàng mới nhất từ ​​các kênh bán hàng vào ShopHub.
 • Tự động kết nối các sản phẩm trên các kênh bán hàng với ShopHub để thống nhất quản lý hàng tồn kho.

Bài viết này bao gồm 2 phần:

Tự động hóa ShopHub sẽ được bật theo mặc định. Nếu bạn đã ủy quyền cửa hàng trước đó nhưng chưa bật tính năng tự động hóa, khi đăng nhập vào ShopHub, một cửa sổ nhắc nhở kích hoạt tính năng tự động hóa sẽ được hiện ra. Vui lòng nhấn chọn “Nhấp vào để bật” để kích hoạt tính năng này.

ShopHub_Automation-_1.png

 

Mỗi khi bạn ủy quyền một cửa hàng mới, dữ liệu sản phẩm và đơn hàng của cửa hàng đó sẽ được tự động đồng bộ với ShopHub.

Xin lưu ý: Sau khi bạn ủy quyền một cửa hàng mới, hệ thống sẽ mất từ 3-15 phút để hoàn tất quá trình đồng bộ với cửa hàng mới, tùy thuộc vào số lượng dữ liệu.

Sau đó, một thông báo về trạng thái đồng bộ hóa sẽ được hiển thị.

ShopHub_Automation-_2.png

 

Cách hoạt động của chức năng tự động hóa ShopHub

Sản phẩm:  

 • Hệ thống sẽ tự động đồng bộ các sản phẩm mới nhất từ ​​cửa hàng được ủy quyền vào ShopHub. Vì vậy, nếu bạn tạo sản phẩm mới trên bất kỳ cửa hàng được ủy quyền nào, sản phẩm đó sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub.
 • Các sản phẩm mới được đồng bộ với ShopHub sẽ được thêm vào Thư viện sản phẩm ShopHub. Nếu sản phẩm đã được thiết lập SKU trên kênh bán hàng, chúng sẽ được thêm vào Kho hàng và tự động kết nối với những sản phẩm có cùng SKU trên các kênh bán hàng khác sau mỗi 2 giờ.

Đơn hàng:

 • Hệ thống sẽ tự động đồng bộ các đơn hàng mới nhất từ ​​các cửa hàng được ủy quyền vào ShopHub. Vì vậy, nếu khách hàng đặt đơn hàng mới trên bất kỳ cửa hàng được ủy quyền nào, các đơn hàng đó sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub.
  • Hệ thống sẽ tự động đồng bộ các đơn hàng từ SHOPLINE hàng giờ, các đơn hàng trên Lazada và Shopee sẽ được đồng bộ vào ShopHub theo thời gian thực.

Lưu ý:

 • Sau khi chức năng tự động hóa được bật, hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm và dữ liệu đơn hàng vào lúc 8 giờ, 12 giờ và 16 giờ hàng ngày theo múi giờ GMT+8. Đồng thời, thông báo tình trạng đồng bộ sản phẩm & đơn hàng sẽ được hiển thị.
  mceclip0.png

 • Nếu bạn không đăng nhập vào ShopHub trong vòng 7 ngày, chức năng Tự động đồng bộ và Tự động kết nối sẽ tự động bị tắt. Để tránh những rủi ro không đáng có, vui lòng đăng nhập vào ShopHub để kiểm tra thường xuyên hơn.

 

Cài đặt tự động hoá

Mặc dù Tự động đồng bộ và Tự động kết nối sản phẩm trên ShopHub được bật theo mặc định, bạn vẫn có thể tắt chức năng này đi. Tại trang quản trị ShopHub, vui lòng nhấp vào email ở góc trên bên phải, sau đó chọn “Cài đặt sản phẩm”. Tại đây, bạn có thể chọn bật hoặc tắt chức năng Tự động đồng bộ và Tự động kết nối.


_______ec4a2062-1393-4589-a9b4-d092bd5f0a85.png

Bình luận