Kết nối sản phẩm là gì?

Hệ thống ShopHub kết nối các sản phẩm tùy thuộc vào tính nhất quán của SPU/ SKU sản phẩm giữa các cửa hàng trên kênh bán hàng và Thư viện sản phẩm. Khi SPU/ SKU của một sản phẩm trên kênh hoàn toàn giống với một sản phẩm trong Thư viện sản phẩm, hệ thống ShopHub sẽ kết nối hai sản phẩm với nhau.

Lưu ý: Với các sản phẩm không có biến thể từ SHOPLINE và Shopee, SKU sẽ được xem là SPU trên ShopHub.

 

Lợi ích của việc kết nối sản phẩm

1. Giúp người bán dễ dàng tính toán số lượng tồn kho của các sản phẩm trong các đơn hàng "Chuẩn bị giao"

Sau khi sản phẩm đã được bán trên một kênh bán hàng và đơn hàng đó được đồng bộ hóa với ShopHub, ShopHub sẽ thông tin sản phẩm theo đơn hàng cần vận chuyển. Sau đó, hệ thống sẽ đếm số lượng "Số lượng tồn kho chờ giao" dựa trên thông tin trong "Kết nối sản phẩm".

 

2. Sắp xếp số lượng tồn kho cho các sản phẩm trên các kênh bán hàng khác nhau

Trong Hàng tồn kho > Tồn kho kênh bán hàng, bạn có thể chỉnh sửa tồn kho của seller SKU đã kết nối và sau đó cập nhật số lượng tồn kho tương ứng vào kênh bán hàng.

  • Biểu tượng chiếc bút được dùng để chỉnh sửa số lượng "Tồn kho trên kênh".
  • Biểu tượng xoay tròn dùng để đồng bộ số lượng tồn kho được cập nhật lên kênh bán hàng.

 

Lưu ý: Nếu tính năng Chia sẻ tồn kho được bật và sản phẩm đã được thiết lập tồn kho trong Kho hàng, bạn sẽ không thể chỉnh sửa tồn kho trên kênh. Số lượng tồn kho có sẵn của ShopHub SKU sẽ được đồng bộ với seller SKU đã được kết nối trên kênh bán hàng và thay thế số lượng tồn kho trên kênh.

 

3. Chia sẻ tồn kho

Bạn có thể sẽ bán các sản phẩm giống nhau trên nhiều kênh bán hàng khác nhau. Tính năng Chia sẻ tồn kho hỗ trợ các sản phẩm đã được kết nối trên ShopHub sử dụng cùng một số lượng tồn kho trên các kênh bán hàng khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Cách bật tính năng chia sẻ hàng tồn kho

Bình luận