Cách xử lý đơn hàng trên ShopHub?

ShopHub có thể tổng hợp các đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng đã uỷ quyền, cho phép bạn quản lý và xử lý tất cả các đơn hàng một cách tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu cách xử lý đơn hàng được đồng bộ hóa từ nhiều kênh bán hàng trên ShopHub.

 

Trước khi xử lý đơn hàng, vui lòng đảm bảo rằng các đơn hàng đã được đồng bộ vào ShopHub. Nếu bạn đã bật Tự động đồng bộ hóa trong Cài đặt đơn hàng, thì hệ thống sẽ tự động đồng bộ đơn hàng từ Shopee và Lazada theo thời gian thực, và đơn hàng từ SHOPLINE mỗi giờ. Bạn cũng có thể đồng bộ đơn hàng theo cách thủ công, ShopHub sẽ lấy thông tin đơn hàng được cập nhật mới nhất từ ​​kênh bán hàng. Hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ đơn hàng từ kênh bán hàng vào ShopHub, vui lòng tham khảo bài viết: Cách đồng bộ đơn hàng từ kênh bán hàng vào ShopHub

 

Các đơn hàng được đồng bộ thành công sẽ xuất hiện trong tab “Tất cả các đơn hàng”, bạn có thể chuyển đổi giữa các tab để xem trạng thái đơn hàng tương ứng.

Lưu ý: Hiện tại, ShopHub hỗ trợ xử lý các đơn hàng COD và các đơn hàng không phải COD nhưng đã thanh toán.

_______adece95f-b2bc-4527-a22a-53c436014f5f.png

 

Các bước sau đây mô tả quá trình xử lý đơn hàng theo cách thủ công trên ShopHub:

 

1. Đang xử lý

Bạn có thể tạo mã vận đơn cho các đơn hàng nằm trong tab "Đang xử lý". Khi nhấp chọn đơn hàng, bên dưới trang sẽ bật lên các tùy chọn. Nhấp vào “Tạo mã vận đơn” và bạn sẽ nhận được thông báo rằng đăng ký tạo mã vận đơn đang được tiến hành.

 

VN_-_update2.png

process-order-3.jpg

 

2. Chuẩn bị giao

Sau khi tạo mã vận đơn, bạn sẽ thấy đơn hàng được chuyển sang tab "Chuẩn bị giao". Khi nhấp chọn đơn hàng, bên dưới trang sẽ bật lên các tuỳ chọn. Nhấp vào "Xác nhận giao hàng" và nhấp vào "OK" để xác nhận, sau đó đơn hàng sẽ được chuyển sang tab "Vận chuyển". 

 

VN_-_update3.png

process-order-5.jpg

Lưu ý: ShopHub sẽ sớm ra mắt dịch vụ vận chuyển tích hợp.


VN_-_update4.png

 

3. Vận chuyển

Đơn hàng sau khi đã được xác nhận giao hàng sẽ được chuyển sang tab "Vận chuyển". 

VN_-_update5.png

 

Khấu trừ tồn kho:

Khi sản phẩm trong đơn hàng không được vận chuyển thông qua ShopHub hoặc sản phẩm chưa được kết nối, hệ thống sẽ không thể khấu trừ tồn kho được, và tại cột Tình trạng khấu trừ sẽ hiển thị lí do.

Sau đó, sau khi bổ sung số lượng hàng tồn kho hoặc cập nhật trạng thái kết nối sản phẩm, bạn có thể chọn đơn hàng và nhấp vào tùy chọn “Khấu trừ tồn kho” ở cuối trang. Nhấp vào "Khấu trừ tồn kho" và số lượng tồn kho sẽ được cập nhật tương ứng.


VN_-_update6.png

 

Lưu ý về trạng thái vận chuyển

  • Sau khi một đơn hàng được chuyển sang "Vận chuyển" trên ShopHub, trạng thái của đơn hàng sẽ được chuyển thành "Vận chuyển" trên các kênh bán hàng đã uỷ quyền. Sau đó, dựa vào trạng thái vận chuyển thực tế, bạn cần phải cập nhật trạng thái vận chuyển, trạng thái thanh toán và trạng thái đơn hàng trên kênh bán hàng theo cách thủ công.
  • Sau khi cập nhật trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái vận chuyển theo cách thủ công, bạn nên quay lại trang quản trị ShopHub, nhấp vào "Đơn hàng" > "Đồng bộ đơn hàng" để đồng bộ tất cả các trạng thái của đơn hàng vào ShopHub để dễ dàng quản lý.

 

Định nghĩa của từng tab trong mục "Đơn hàng", vui lòng tham khảo bài viết ShopHub phân loại các đơn hàng như thế nào?

Bình luận