ShopHub phân loại các đơn hàng như thế nào?

ShopHub có thể tổng hợp các đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng đã tích hợp, cho phép bạn quản lý và xử lý tất cả các đơn hàng một cách tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu cách ShopHub phân loại các đơn hàng được đồng bộ từ các kênh bán hàng và định nghĩa của từng loại.

 

Trong trang quản trị ShopHub > “Đơn hàng” > "Đơn hàng đang giao", bạn có thể thấy 9 tab theo các giai đoạn xử lý một đơn hàng:

 • Tất cả đơn hàng
 • Chưa thanh toán
 • Đang xử lý
 • Chuẩn bị giao
 • Vận chuyển
 • Đã giao hàng
 • Đã huỷ
 • Hoàn tiền/ Hoàn hàng
 • Bất thường

vn1.png

 

Sau khi các đơn hàng đã được đồng bộ từ kênh bán hàng vào ShopHub, tất cả các đơn hàng sẽ được xếp vào tab Tất cả đơn hàng.

 

Chưa thanh toán:

Các đơn hàng không sử dụng phương thức thanh toán COD và trạng thái thanh toán không phải là "Đã thanh toán".

 

Đang xử lý:

 • Các đơn hàng COD và các đơn hàng không phải là COD nhưng trạng thái thanh toán là "Đã thanh toán".
 • Hiện tại ShopHub hỗ trợ xử lý hai loại đơn hàng này, vì vậy các đơn hàng sẽ được xếp vào tab này và chờ bạn xử lý vận chuyển.
 • Trong tab này, bạn có thể tạo mã vận đơn cho các đơn hàng. Sau khi đơn hàng đã có mã vận đơn, đơn hàng sẽ chuyển sang tab "Chuẩn bị giao".

 

Sau đó, đơn hàng sẽ được chuyển vào các tab sau đây tuỳ theo trạng thái đơn hàng hoặc trạng thái vận chuyển.

 

Chuẩn bị giao:  

 • Đơn hàng đã có mã vận đơn, đang chờ được "Xác nhận giao hàng".
 • Trong tab "Chuẩn bị giao", bạn có thể in phiếu giao hàng, hóa đơn và nhãn vận chuyển từ các cửa hàng trên kênh bán hàng. Bạn có thể lựa chọn in hàng loạt hoặc in từng đơn hàng.

 

Vận chuyển:

 • Sau khi nhấp vào "Xác nhận giao hàng" trên ShopHub và gửi yêu cầu đến hãng vận chuyển để hãng vận chuyển đến lấy hàng thành công (bất kể trạng thái ShopHub đang hiển thị là "Không bị khấu trừ")
 • Nếu đơn hàng không được xử lý bởi ShopHub, số lượng Hàng tồn kho của sản phẩm sẽ không được tự động khấu trừ. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn các đơn hàng đó và nhấp vào nút "Khấu trừ Hàng tồn kho" ở cuối trang để khấu trừ số lượng hàng tồn kho cho các đơn hàng đã chọn chỉ với một cú nhấp chuột.
 • Khi đơn hàng từ kênh bán hàng được đồng bộ vào ShopHub, trạng thái đơn hàng hoặc trạng thái vận chuyển trên kênh bán hàng sẽ chuyển thành "Đang vận chuyển".
  • Vui lòng lưu ý: Khi trạng thái vận chuyển đơn hàng SHOPLINE chuyển thành "Giao thành công", đơn hàng vẫn sẽ nằm trong tab "Vận chuyển".

Đã giao hàng:

Trạng thái vận chuyển của đơn hàng trên kênh bán hàng là Đã giao hàng/Đã hoàn thành/Đã lấy hàng.

 

Đã huỷ: 

Trạng thái đơn hàng trên kênh bán hàng là "Đã hủy". Các kênh bán hàng khác nhau có các quy định khác nhau về việc hủy đơn hàng, vui lòng kiểm tra các quy định theo từng kênh bán hàng.

 

Hoàn tiền/ Hoàn hàng:

Trạng thái đơn hàng trên kênh bán hàng là "Đã hoàn tiền" hoặc "Đã hoàn hàng". 

 

Bất thường:

 • Đơn hàng đã bị xóa trên kênh bán hàng.
 • Số lượng sản phẩm trong đơn hàng vượt quá 999999. 
 • Trạng thái đơn hàng đã bị thay đổi trên trang quản trị của kênh bán hàng: Đơn hàng giao thành nhiều bưu kiện của Lazada, trong đó trạng thái SKU trong cùng một đơn hàng không đồng nhất. Sau khi trạng thái của tất cả các SKUs đều nhất quán và được đồng bộ, đơn hàng sẽ được chuyển vào tab trạng thái đơn hàng tương ứng.

Lưu ý: 

Các phương thức vận chuyển tích hợp hiện không khả dụng trên ShopHub. Tất cả các trạng thái giao hàng của đơn hàng cần được cập nhật theo cách thủ công hoặc cập nhật từ phía kênh bán hàng.

 

Bình luận