Cách tải lên hàng loạt sản phẩm

Ngoài việc tạo thủ công các sản phẩm riêng lẻ và đồng bộ hoá sản phẩm từ các kênh bán hàng tích hợp, người bán có thể tải hàng loạt sản phẩm lên ShopHub. Tính năng này sẽ hỗ trợ việc tải lên sản phẩm với số lượng lớn một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu quy trình chi tiết cách tải lên hàng loạt sản phẩm. 

 

Bước 1. Tải xuống tệp mẫu

Trong trang quản trị ShopHub, đi tới "Sản phẩm" > "Thư viện sản phẩm", nhấp vào "Tải lên sản phẩm", một cửa sổ sẽ bật lên.

Nhấp vào "Tải xuống mẫu" và tải xuống tệp mẫu, là một thư mục gồm các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. 

 

Bước 2. Điền thông tin vào tệp

Thư mục tệp mẫu vừa tải về là tệp thông tin tải lên sản phẩm với các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại, ShopHub hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Malaysia, tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Indonesia. Người bán có thể chọn ngôn ngữ tương ứng với cửa hàng của họ.

Tệp mẫu bao gồm các thông tin tên sản phẩm, biến thể, SPU & SKU, và link hình ảnh sản phẩm. Vui lòng điền thông tin cho mỗi sản phẩm càng đầy đủ càng tốt. Do ShopHub hiện không hỗ trợ tính năng cập nhật hàng loạt cho các sản phẩm đã có trong ShopHub. Vì vậy sau khi một sản phẩm được tạo hoặc tải lên ShopHub, nếu cần cập nhật thông tin sản phẩm bạn sẽ cần cập nhật cho từng sản phẩm một. 

 

Các trường bắt buộc

 • Tên sản phẩm, Biến thể và ShopHub SKU là các trường bắt buộc cần điền. 
 • Biến thể và URL hình ảnh biến thể là các trường bắt buộc cần điền cho các sản phẩm có nhiều biến thể.  
 • ShopHub SKU và ShopHub SPU là các thông số quan trọng trong hệ thống ShopHub.
  SKU là stock keeping unit - đơn vị lưu giữ hàng hóa, được sử dụng để phân biệt các sản phẩm riêng lẻ, cũng như các biến thể riêng lẻ của một sản phẩm có nhiều biến thể.
  Khi một sản phẩm có nhiều biến thể và mỗi biến thể có một SKU riêng, chúng ta có thể sử dụng SPU, standardized product unit - đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn, để phân biệt sản phẩm này với các sản phẩm khác.
  Ví dụ, một sản phẩm Áo phông có 3 biến thể về màu sắc: xanh lam, đỏ và xanh lá cây. Bạn có thể sử dụng SPU Tshirt1 để phân biệt sản phẩm này với các sản phẩm khác và SKU Tshirt1-Blue, Tshirt1-Red, Tshirt1-Green để phân biệt các biến thể riêng lẻ.
  Hệ thống ShopHub sử dụng ShopHub SKU và ShopHub SPU để kiểm kê và kết nối các sản phẩm trên tất cả các kênh bán hàng được uỷ quyền. Vì vậy, vui lòng chú ý đến ShopHub SKU và ShopHub SPU khi điền thông tin vào tệp.

 

URL hình ảnh

 • Tất cả các URL hình ảnh phải bắt đầu bằng http://, https:// or ftp://.
 • Trong trường hợp một sản phẩm có nhiều hình ảnh, vui lòng điền các đường link hình ảnh vào các cột URL Hình ảnh, mỗi cột một đường link.

Mẹo: Cách lấy đường link URL hình ảnh

Người bán có thể đăng tải hình ảnh sản phẩm lên các trang dịch vụ lưu trữ hình ảnh trực tuyến như Imgur. Sau khi tải ảnh lên, bạn có thể mở ảnh trong tab mới, nhấp chuột phải và chọn "Sao chép URL hình ảnh".

 

Lưu ý

 • Có 3 sản phẩm ví dụ trong tệp mẫu, vui lòng xoá các sản phẩm ví dụ này trước khi tải tệp lên ShopHub.
 • Vui lòng KHÔNG xoá hoặc thay đổi thứ tự các cột trong tệp mẫu, nếu không, tệp sẽ không thể tải lên được.
 • Tệp tải lên phải được lưu dưới dạng .xls hoặc .xlxs, và kích thước tệp không được vượt quá 2MB.  

 

Bước 3. Tải tệp lên

Sau khi đã điền thông tin xong, và lưu lại tệp, hãy quay lại trang quản trị ShopHub > "Sản phẩm" > "Thư viện sản phẩm", nhấp vào "Tải lên sản phẩm" > "Chọn file" để tải tệp lên.

Tệp phải đúng định dạng mới có thể tải lên thành công. 

Nếu có lỗi trong nội dung của tệp, sẽ có một thông báo lỗi, người bán có thể nhấp vào "Thêm chi tiết lỗi" để kiểm tra chi tiết và chỉnh sửa lại tệp. 

 

Nếu tệp được tải lên thành công, thông báo sẽ hiển thị "Kiểm tra tài liệu hoàn tất, tất cả dữ liệu đã được nhập". Người bán có thể nhấp vào "Xác nhận" để hoàn tất tải lên sản phẩm.

 

Sau đó, các sản phẩm được tải lên thành công sẽ hiển thị tại trang danh sách sản phẩm.

Tiếp theo người bán có thể chuyển tới mục Hàng tồn kho để cài đặt mức tồn kho cho các sản phẩm này và tiến hành quản lý tồn kho.

 

Bình luận