Làm thế nào để ủy quyền tài khoản OneShip?

ShopHub hỗ trợ ủy quyền tài khoản OneShip. Sau khi ủy quyền, cửa hàng sẽ có thể chọn đơn vị vận chuyển từ tài khoản OneShip để thực hiện giao hàng trên ShopHub. 

 

 

Lưu ý

  1. Mỗi tài khoản OneShip có thể ủy quyền cho nhiều tài khoản ShopHub khác nhau.
  2. Chỉ hỗ trợ các đơn hàng từ cửa hàng SHOPLINE Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sử dụng đơn vị vận chuyển OneShip để thực hiện việc giao hàng.
  3. Tên tài khoản OneShip được ủy quyền trên ShopHub phải là duy nhất và không được trùng lặp với các tài khoản OneShip được ủy quyền khác.


Quy trình ủy quyền

Bước 1. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của OneShip để lấy “ID khách hàng” và “Mã token API”

 

Bước 2. Đi đến trang quản trị ShopHub > “Vận chuyển” > “Đơn vị vận chuyển” và nhấp vào “Thêm ủy quyền”.

Bước 3. Nhập tên tài khoản, ID khách hàng và mã token API, sau đó nhấp vào xác nhận để hoàn tất việc ủy quyền.

mceclip49.png

Sẽ có một cửa sổ bật lên để thông báo việc ủy quyền đã hoàn tất.

mceclip50.png

Bước 4. Chỉnh sửa thông tin phương thức vận chuyển.

Nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh tài khoản OneShip đã được ủy quyền để chỉnh sửa thông tin địa chỉ giao hàng.

 

Sau khi truy cập vào trang chỉnh sửa, hãy nhấp vào "Thêm mẫu địa chỉ".

mceclip52.png

Chọn mẫu địa chỉ và nhấp vào "Xác nhận" để hoàn tất.

mceclip55.png

mceclip53.png

Bật hoặc tắt các phương thức vận chuyển

Sau khi thiết lập phương thức vận chuyển, cửa hàng sẽ có thể bật hoặc tắt các phương thức vận chuyển tùy theo nhu cầu của họ.

Xin lưu ý: Chỉ có thể chọn các phương thức vận chuyển đã được kích hoạt để thực hiện giao hàng.

mceclip56.png

 

Quản lý tài khoản OneShip được ủy quyền

Tắt

Tài khoản OneShip sau khi ủy quyền sẽ được kích hoạt theo mặc định. Nếu bạn muốn tạm thời ngừng kích hoạt tài khoản, hãy nhấp vào tùy chọn “Tắt”.

Xin lưu ý rằng sau khi tắt, bạn sẽ không thể chọn phương thức vận chuyển đó để thực hiện giao hàng.

 

Chỉnh sửa

Cửa hàng có thể chỉnh sửa tên tài khoản OneShip được ủy quyền. (Xin lưu ý tên tài khoản này chỉ dành cho việc xác nhận tài khoản trên trang ShopHub)

Nhấp vào "Chỉnh sửa" ở phía bên phải của tài khoản được ủy quyền và nhấp vào "Xác nhận" để hoàn tất chỉnh sửa.

mceclip59.png

Bình luận