Cách đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán hàng vào ShopHub?

Sau khi ủy quyền các kênh bán hàng (ví dụ SHOPLINE, Shopee, Lazada) vào ShopHub, sản phẩm từ các kênh bán hàng sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub, tuy nhiên người bán cũng có thể đồng bộ hóa sản phẩm vào ShopHub theo cách thủ công. Sau khi sản phẩm đã được đồng bộ, người bán có thể quản lý chi tiết sản phẩm, và công bố sản phẩm lên các kênh bán hàng khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn các bước sau:

Quy trình đồng bộ hoá sản phẩm

Bước 1. Đi tới "Sản phẩm" > "Kênh được ủy quyền" và tìm tab "Trực tuyến". Sau đó nhấp vào "Đồng bộ tất cả sản phẩm"

 

Bước 2. Nhấp vào cửa hàng bạn muốn đồng bộ, sau đó chọn "Xác nhận".

Pic2.png

 

Khi quá trình đồng bộ hóa hoàn tất, kết quả sẽ được hiển thị. Bạn có thể bấm “Đồng bộ hoá lại” hoặc bấm “Xác nhận” để hoàn tất quá trình đồng bộ sản phẩm.

Pic3.png

 

Quản lý sản phẩm đã được đồng bộ vào mục "Sản phẩm" trên ShopHub

Sau khi đồng bộ xong, vào mục "Sản phẩm">  "Kênh được ủy quyền" > "Trực tuyến", danh sách sản phẩm hiển thị mặc định là sản phẩm đã công bố, bạn có thể sử dụng "điều kiện lọc" để tìm sản phẩm mà bạn muốn tìm. Trường tìm kiếm hỗ trợ tìm kiếm theo một SPU đơn lẻ hoặc theo nhiều SPU, bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm từ các cửa hàng khác nhau và nhấp vào “Bộ lọc” để tìm kiếm theo thời gian tạo hoặc thời gian cập nhật sản phẩm.

mceclip1.png

mceclip2.png

 

Trên trang này, người bán có thể xem thông tin các sản phẩm đã được đồng bộ. Đồng thời, ở góc bên phải, bạn có thể tìm thấy nút “Di chuyển sản phẩm” và vui lòng sử dụng nút này để di chuyển sản phẩm từ nền tảng này sang nền tảng khác.

 

Người bán có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm, đồng bộ hóa và gỡ niêm yết sản phẩm bằng cách nhấp vào các biểu tượng trong cột "Hành động".

 

Lưu ý: 

  • Nếu bạn chỉnh sửa thông tin sản phẩm tại đây, sau khi lưu lại, sản phẩm đó cũng sẽ được cập nhật ngay lập tức lên nền tảng tích hợp. Vì vậy vui lòng xác nhận nội dung chỉnh sửa trước khi lưu.
  • Bạn nên thiết lập SKU cho các sản phẩm trên các kênh bán hàng, cũng như thiết lập cùng một SKU cho cùng một sản phẩm trên các kênh bán hàng khác nhau, do khi sản phẩm được đồng bộ hóa với ShopHub sẽ tự động được thêm vào "Thư viện sản phẩm" và "Kho hàng", và các SKU giống nhau trên các kênh bán hàng khác nhau sẽ được kết nối lại với nhau. 

 

 

 

Bình luận