Cách đồng bộ đơn hàng từ kênh bán hàng vào ShopHub

Sau khi uỷ quyền các cửa hàng trên các kênh bán hàng cho ShopHub, các đơn hàng từ các kênh bán hàng sẽ được tự động đồng bộ vào ShopHub. Để biết thông tin chi tiết về tính năng tự động hoá của ShopHub, vui lòng tham khảo bài viết Tự động hoá ShopHub.

Cách ủy quyền một cửa hàng:

Bạn có thể đồng bộ hóa đơn hàng theo cách thủ công hoặc bật tính năng tự động đồng bộ hóa đơn hàng trong Cài đặt đơn hàng để thông tin đơn hàng mới nhất được cập nhật vào ShopHub.

 

Đồng bộ đơn hàng từ các cửa hàng đã uỷ quyền theo cách thủ công

Bước 1. Đồng bộ đơn hàng

Trong mục "Đơn hàng" > "Đơn hàng đang giao", vui lòng nhấp vào nút "Đồng bộ đơn hàng" ở góc trên bên phải.

vn1.png

 

Bước 2. Chọn các cửa hàng đã uỷ quyền và nhấp vào “Đồng bộ đơn hàng”

sync-order-2.jpg

Sau khi quá trình đồng bộ hoàn tất, trong cột "Kết quả", bạn có thể kiểm tra xem có bao nhiêu đơn hàng được đồng bộ thành công hoặc thất bại.

sync-order-3.jpg

Trong mục Đơn hàng > Đơn hàng đang giao, chủ cửa hàng có thể tìm thấy các đơn hàng có trạng thái khác nhau trong tab tương ứng. Để biết định nghĩa của từng trạng thái, vui lòng đọc thêm: ShopHub phân loại các đơn hàng như thế nào?

vn2.png

 

sync-order-5.jpg

 

Ngoài tìm kiếm đơn hàng, bạn cũng có thể sử dụng công cụ "lọc" ở đầu danh sách đơn hàng, để lọc ra các đơn hàng bạn muốn tìm.

sync-order-6.jpg

Bình luận