Cách uỷ quyền Cửa hàng Lazada

Shophub hỗ trợ tích hợp tài khoản Lazada. Khi ủy quyền tài khoản Lazada cho Shophub, bạn có thể quản lý đơn hàng, sản phẩm, hàng tồn kho trên Lazada và nhiều tính năng tiện lợi khác.

 

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn quy trình ủy quyền và quản lý cửa hàng:

Lưu ý:

  1. Bạn có thể ủy quyền không giới hạn số lượng các cửa hàng Lazada cho một tài khoản ShopHub.
  2. Chỉ hỗ trợ các trang Lazada Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.
  3. Chỉ hỗ trợ ủy quyền tài khoản bán hàng nội địa chứ không hỗ trợ tài khoản xuyên biên giới. 
  4. Có thể ủy quyền cả tài khoản chính và tài khoản phụ của Lazada cho ShopHub. Tuy nhiên, không thể ủy quyền đồng thời tài khoản chính và tài khoản phụ của cùng một cửa hàng. (Ví dụ: nếu một tài khoản chính đã được uỷ quyền cho ShopHub, thì bất kỳ tài khoản phụ nào trong cửa hàng này sẽ không thể uỷ quyền cho tài khoản ShopHub này nữa.)
  5. Chỉ có thể ủy quyền một tài khoản ShopHub ho mỗi cửa hàng Lazada. Nếu bạn muốn ủy quyền cho một tài khoản khác, trước tiên bạn cần phải hủy ủy quyền tài khoản ban đầu. (Xoá cửa hàng: Mặc dù dữ liệu kênh vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng các đơn hàng, sản phẩm đã công bố và thông tin chi tiết về hàng tồn kho cho tài khoản ShopHub được kết nối trước đó sẽ bị xóa sau khi hủy ủy quyền và không thể khôi phục được).

Quy trình ủy quyền:

Bước 1. Nhấp vào "Tích hợp"> "Kênh bán hàng" sau đó nhấp vào "Ủy quyền một cửa hàng mới".

 

Bước 2: Một cửa sổ bật lên, vui lòng chọn "Lazada" trong mục Nền tảng thương mại điện tử

mceclip7.png

 

Bước 3: Nhập tên cửa hàng, nhấp vào nút "Tiến hành ủy quyền" để tiếp tục. 

Lazada_Store_Authorization-A2.jpg

 

Bước 4: Chọn quốc gia, nhập ID tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấp vào "Gửi"

Pic3.png

 

Bước 5: Nhấp vào "Ủy quyền" để hoàn tất quá trìnhvn4.png

 

Bước 6: Sau khi quy trình ủy quyền hoàn tất, nhấp "Đã hiểu!", các sản phẩm và đơn hàng của bạn sẽ tự động được đồng bộ vào ShopHub

vn3.png

 

Quản lý cửa hàng

Sau khi hoàn thành ủy quyền, trong danh sách cửa hàng, bạn sẽ có thể xem tất cả các cửa hàng Lazada đã tích hợp vào ShopHub. Đồng thời, bạn có thể quản lý trạng thái tích hợp cửa hàng tại đây.

 

Nếu bạn có nhiều cửa hàng được ủy quyền vào ShopHub, bạn có thể sử dụng tính năng "lọc" để thiết lập các bộ lọc, giúp bạn có thể tìm kiếm kênh bán hàng, cửa hàng và trạng thái cửa hàng bạn muốn xem một cách nhanh chóng.

vn1.png

 

Thời hạn uỷ quyền và thời gian hết hạn

Khi cửa hàng Lazada đã được ủy quyền, việc ủy quyền này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng. Sau khi hết hạn, bạn sẽ cần tiến hành ủy quyền lại bằng cách nhấp vào "Ủy quyền lại" trong mục Hành động.

 

Trạng thái

Bạn có thể nhấp vào công tắc để chuyển "tắt" hoặc "bật" cửa hàng tích hợp tại đây.
  • Tắt: Nếu bạn muốn tạm thời ngừng tích hợp cửa hàng, hãy chọn tắt cửa hàng. Sau khi tắt, bạn sẽ không thể sử dụng API để quản lý cửa hàng, đồng bộ sản phẩm, cập nhật hoặc công bố sản phẩm, v.v. (Lưu ý: Dữ liệu sẽ KHÔNG bị xóa khi bạn tắt đồng bộ cửa hàng, tuy nhiên bạn không thể xem thông tin sản phẩm trong các kênh được tích hợp vào ShopHub.)
  • Bật: Nếu bạn muốn bật lại cửa hàng, hãy nhấp vào "Bật cửa hàng".

 

Hành động

  • Chỉnh sửa : Bạn có thể chỉnh sửa tên cửa hàng xuất hiện bên phía ShopHub.
  • Ủy quyền lại : Để ủy quyền lại cho tài khoản Lazada đã được tích hợp vào tài khoản ShopHub hiện tại.
  • Xoá cửa hàng : Nếu bạn muốn tích hợp cửa hàng Lazada vào tài khoản ShopHub khác, bạn có thể xóa cửa hàng và ủy quyền lại cho tài khoản ShopHub khác. Xin lưu ý rằng ShopHub sẽ mất tất cả dữ liệu của cửa hàng Lazada này sau khi xóa cửa hàng.

Bình luận