Cách sử dụng tự động kết nối hệ thống

Chủ cửa hàng có thể sử dụng tính năng "Tự động kết nối" cho "Kết nối sản phẩm" để hệ thống tự động kết nối các sản phẩm trên các kênh bán hàng như Shopee, SHOPLINE, Lazada với các sản phẩm có cùng SKU trong Kho ShopHub. Điều này có thể giúp giảm khối lượng công việc đối chiếu sản phẩm theo cách thủ công và sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành cho bạn.

 

Bật tự động kết nối hệ thống

Truy cập trang quản trị ShopHub, chọn mô-đun Cài đặt, tại phần "Cài đặt sản phẩm" > bật “Tự động kết nối”

Nhấn "Xác nhận" để bật tính năng.

auto-connect-2.jpg

 

Khi tính năng tự động kết nối được bật, hệ thống sẽ tự động kết nối các sản phẩm có cùng SKU giữa ShopHub và các kênh bán hàng sau mỗi 2 giờ kể từ 0:00 sáng (UTC + 8)

Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng dấu cộng “+” để xem thông tin chi tiết của các sản phẩm được kết nối. Nếu cột "Chế độ kết nối" hiển thị "Tự động kết nối" có nghĩa là kết nối đã được thiết lập bởi hệ thống, nếu hiển thị "Kết nối thủ công" có nghĩa là bạn đã kết nối sản phẩm theo cách thủ công.

auto-connect-3.jpg

 

Xin lưu ý:

  • Khi đơn hàng có sản phẩm kết nối chuyển sang trạng thái "Đã giao hàng" trên ShopHub, hệ thống sẽ tự động trừ tồn kho của SKU tương ứng trên ShopHub.
  • Nếu sản phẩm được kết nối có trạng thái là bất thường, hệ thống sẽ dựa theo kết nối sản hẩm ban đầu để trừ tồn kho sản phẩm.
  • Nếu đơn hàng không được giao hàng qua ShopHub, hệ thống sẽ không tự động trừ tồn kho trong đơn hàng đó. Bạn sẽ cần tự điều chỉnh tồn kho sản phẩm đã giao trên ShopHub theo cách thủ công. Thông tin chi tiết hướng dẫn cách trừ tồn kho đơn hàng, vui lòng tham khảo: Cách xử lý đơn hàng trên ShopHub?

 

Tắt tự động kết nối hệ thống

Khi bạn không cần hệ thống tự động thiết lập kết nối các SKU trên ShopHub với các sản phẩm tương ứng trên kênh bán hàng, hãy nhấp vào nút "Tính năng tự động kết nối" lần nữa để tắt tính năng này.

auto-connect-4.jpg

 

 

 

Bình luận