Làm cách nào để thêm SKU vào tồn kho ở kho?

ShopHub hỗ trợ thêm ShopHub SKU trong thư viện hàng hóa vào tồn kho ở kho tự động hoặc thủ công để quản lý thống nhất. Sau khi ShopHub SKU được thêm vào tồn kho ở kho, căn cứ theo mối quan hệ liên kết giữa SKU kênh và ShopHub SKU, số lượng sản phẩm tồn kho giữa các kênh được quản lý thống nhất trong tồn kho ở kho ShopHub.

 

1. Thêm tồn kho ở kho tự động

Cài đặt> "Cài đặt tồn kho"> "Nhập kho sản phẩm", nhấp vào nút ở bên phải để bật nhập kho sản phẩm tự động.

Sau khi bật, khi có sản phẩm mới được thêm vào thư viện sản phẩm, hệ thống sẽ tự động tạo SKU cho ShopHub SKU chưa được thêm vào kho trong tồn kho ở kho, ShopHub SKU trùng sẽ không được tạo.

 

 

2. Thêm vào tồn kho ở kho thủ công

"Sản phẩm" > "Thư viện sản phẩm", chọn sản phẩm cần thêm vào kho riêng lẻ hoặc hàng loạt, nhấn "Nhập vào kho" bên dưới, chọn kho cần thêm vào, ShopHub SKU của sản phẩm này sẽ được thêm vào trong  tồn kho ở kho.

 

 

Bình luận