Làm thế nào để tạo đơn đặt hàng?

ShopHub hỗ trợ tạo đơn mua hàng. Bạn có thể tạo đơn mua hàng dựa trên kế hoạch bán hàng và tình hình thực tế của sản phẩm và các yếu tố liên quan, theo dõi tình hình mua hàng, xuất cho nhà cung cấp để thực hiện.

 

Có bốn trạng thái của đơn mua hàng:

  • Chờ nhận hàng: Sau khi tạo đơn mua hàng thành công, đơn mua hàng sẽ vào giai đoạn Chờ nhận hàng
  • Nhận hàng một phần: Một phần SKU trong đơn mua hàng đã được xác nhận nhận hàng và nhập kho, nhưng một phần SKU vẫn đang trong quá trình vận chuyển.
  • Đã nhận hàng: Tất cả các SKU đã được xác nhận nhận hàng và nhập kho.
  • Đã hủy: Khi đơn mua hàng bị hủy, đơn sẽ bị quy về loại này

1. Tạo đơn mua hàng

Bước 1 [Mua hàng] > [Đơn mua hàng], nhấp vào "Tạo đơn mua hàng"

Bước 2 Chọn "Kho nhập", thêm nhà cung cấp, sau đó nhấp "Thêm SKU", chọn SKU sản phẩm bạn muốn mua và nhấp "OK"

  • Tất cả các SKU được thêm vào đều từ tồn kho ở kho

Vui lòng tham khảo: Làm thế nào để tạo và quản lý thông tin nhà cung cấp?

 

 

Bước 3 Điền các thông tin cơ bản của sản phẩm mua là "Đơn giá mua hàng" và "Số lượng mua hàng", sau khi điền xong nhấp "Tạo" và đơn mua hàng được tạo.

  • Tổng giá mua = Đơn giá mua hàng * Số lượng mua hàng

 

 

2. Luồng trạng thái đơn mua hàng

Sau khi đơn mua hàng được tạo thành công, đơn mua hàng sẽ được chia thành 4 trạng thái: [Đã nhận hàng], [Nhận hàng một phần], [Đã nhận hàng] và [Đã hủy] và các chứng từ xuất nhập kho tương ứng sẽ được tạo để bạn tạo tìm kiếm và theo dõi bất cứ lúc nào

 

(1) Chờ nhận hàng

Đơn mua hàng được tạo thành công sẽ chuyển sang trạng thái chờ nhân hàng. Ở trạng thái chờ nhận hàng, bạn có thể xuất thông tin đơn mua hàng theo quy trình nghiệp vụ, gửi bên thương hiệu và nhà cung cấp để chuẩn bị cho việc mua hàng.

 

Bước 1 Xuất đơn mua hàng

Tại trang chi tiết của "Chờ nhận hàng", chọn đơn mua hàng cần xuất, nhấn "Xuất đơn mua hàng" để xuất các thông tin cơ bản của đơn hàng này

Bước 2 Điền số lượng SKU hàng đến, nhấp Nhận và nhập kho

"Chờ nhận hàng" > "Xem" để vào trang thông tin cơ bản của đơn mua hàng. Ở góc dưới bên phải của trang, xác nhận và điền số lượng cụ thể của SKU hàng đến và nhấp vào "Nhận hàng và nhập kho".

Bình luận