Làm thế nào để cài đặt Shopee tự động ghim lên đầu?

Làm thế nào để cài đặt Shopee tự động ghim lên đầu?

 

Trong ShopHub, bạn có thể cài đặt danh sách sản phẩm ghim lên đầu của nhiều cửa hàng Shopee, ShopHub sẽ tự động quay vòng sản phẩm được ghim lên đầu theo danh sách ghim lên đầu mà bạn thiết lập, đồng thời hỗ trợ ghim lên đầu dài hạn cho một số sản phẩm.

 

Cài đặt sản phẩm tự động ghim lên đầu

Bước 1. Vào chức năng tự động ghim lên đầu của Shopee và chọn cửa hàng cần cài đặt

Vào [Khuyến mãi] > [Sản phẩm tự động ghim lên đầu], xác nhận cửa hàng cần bật chức năng tự động ghim lên đầu

  • Trang hiển thị tất cả các cửa hàng Shopee đã được ủy quyền thành công trong ShopHub, bạn có thể thay đổi cửa hàng bằng cách chuyển sang trái và phải;

Bước 2. Nhấp [Chọn sản phẩm] ở góc trên bên phải để chọn sản phẩm tự động ghim lên đầu cần thêm

  • Chọn tối đa 30 sản phẩm để thêm vào danh sách sản phẩm ghim lên đầu chờ quay vòng
  • Chọn danh sách để chỉ hiển thị các sản phẩm có trạng thái "Đang bán"

Bước 3. Sản phẩm trong danh sách ghim lên đầu sẽ tự động quay vòng ghim lên đầu

  • "Sản phẩm ghim lên đầu trong cửa hàng": sản phẩm đang được ghim lên đầu trong gian hàng Shopee"
  • "Sản phẩm sắp ghim lên đầu": Sau khi chờ thời gian kết thúc ghim lên đầu của "Sản phẩm ghim lên đầu trong cửa hàng", các sản phẩm đạt trạng thái ghim lên đầu sẽ được tự động được lấp đầy
  • Tối đa 5 sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian sẽ vào trạng thái ghim lên đầu và sẽ được hiển thị trong "Sản phẩm ghim lên đầu trong cửa hàng"
  • Thời gian ghim lên đầu mỗi lần là 4 giờ
  • Các sản phẩm đã được ghim lên đầu sẽ nhập lại vào cuối "sản phẩm sẽ được ghim lên đầu" và sẽ được quay vòng lên trên cùng theo thứ tự

 

Quản lý sản phẩm tự động ghim lên đầu

Xóa

Nhấp vào "Gỡ bỏ" ở bên phải và sau khi xác nhận việc gỡ bỏ, sản phẩm sẽ không còn tự động ghim lên đầu

 

Ghim lên đầu cố định

Đối với các sản phẩm trong danh sách sản phẩm tự động ghim lên đầu, nếu bật [Ghim lên đầu cố định] thì khi sản phẩm này sau đi được ghim lên đầu, sẽ luôn tồn tại trong "Sản phẩm ghim lên đầu trong cửa hàng " và luôn ở trạng thái ghim lên đầu.

 

 

Bình luận