Làm cách nào để thiết lập tự động bổ sung lại tồn kho đơn hàng?

Làm cách nào để thiết lập tự động bổ sung lại tồn kho đơn hàng?

ShopHub hỗ trợ tự động đảo ngược bổ sung lại tồn kho cho các đơn hàng bị hủy, trả hàng, hoàn tiền, và hỗ trợ người dung tự cấu hình xem có cần bổ sung lại tồn kho đơn hàng hay không.

  • Lưu ý:
  • Chức năng này được tắt theo mặc định
  • Phạm vi áp dụng: SKU của sản phẩm chính, sản phẩm kết hợp, sản phẩm mua thêm và quà tặng đều có thể được bổ sung lại tồn kho miễn là chúng được liên kết với ShopHub SKU

 

Để sử dụng chức năng "Bổ sung lại tồn kho đơn hàng", phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đơn đặt hàng đã được khấu trừ khỏi kho hàng thông qua ShopHub
  • Đơn hàng đã chuyển sang trạng thái "Đã hủy" hoặc "Hoàn tiền/Trả hàng"
  • SKU trong đơn đặt hàng được liên kết với SKU ShopHub (để biết cách liên kết SKU, vui lòng tham khảo: Làm cách nào để liên kết SKU kênh?

 

Làm thế nào để bật bổ sung lại đơn đặt hàng?

"Cài đặt"> "Cài đặt tồn kho"> "Bổ sung lại tồn kho đơn hàng", nhấp để bật

_______99edaf07-ee7d-475a-9b7b-3185e0cc8305.png

 

Sau khi mở, nếu đơn hàng đã bị khấu trừ trong tồn kho ở kho thông qua ShopHub, khi đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã hủy" hoặc "Hoàn tiền/Trả hàng", ShopHub sẽ bổ sung lại tồn kho ở kho đã khấu trừ và khôi phục số lượng tồn kho ở kho.

_______2444c9f1-4c3f-40b3-a6c1-450925b13492.png

  • Lưu ý:
  • Nếu quan hệ liên kết SKU trong đơn đặt hàng bị hủy, thao tác đơn hàng sang trạng thái "Hoàn tiền/Trả hàng" & "Đã hủy", tồn kho sẽ vẫn được bổ sung lại tồn kho theo quan hệ liên kết SKU ban đầu

 

Để biết thêm thông tin về chức năng khấu trừ tồn kho đơn hàng, vui lòng tham khảo: Làm thế nào để thiết lập tự động khấu trừ tồn kho?

 

 

Bình luận