Làm thế nào để quản lý sản phẩm mua thêm & quà tặng?

Nếu tài khoản của bạn đã ủy quyền cửa hàng SHOPLINE1.0, ShopHub sẽ hỗ trợ bạn đồng bộ hóa sản phẩm mua thêm và quà tặng trong cửa hàng với ShopHub, đồng thời thực hiện quản lý sản phẩm, tồn kho và xử lý đơn hàng.

Tại giao diện "Khuyến Mãi" của thanh menu, bạn có thể thấy 2 mô đun: "Quản lý sản phẩm mua thêm" và "Quản lý quà tặng", bạn nhấp vào mô đun tương ứng để xem và quản lý tất cả sản phẩm mua thêm, quà tặng của mình.

  • Cột "Khuyến mãi" sẽ chỉ được hiển thị trên thanh menu dành cho người bán của các cửa hàng SL1.0 được ủy quyền

 

Về giới thiệu sản phẩm mua thêm, vui lòng tham khảo bài viết: https://support.shoplineapp.com/hc/zh-tw/articles/115004658626

Về phần giới thiệu quà tặng, vui lòng tham khảo bài viết: https://support.shoplineapp.com/hc/zh-tw/articles/210805703

 

I. Đồng bộ sản phẩm mua thêm, quà tặng

1. Tự động đồng bộ

Sau khi bật chức năng trong "Cài đặt" > "Cài đặt chức năng" > "Tự động đồng bộ" của sản phẩm, sản phẩm mua thêm & quà tặng sẽ được tự động đồng bộ 1 giờ bắt đầu từ 0:00 UTC/GMT+08:00.

2. Đồng bộ thủ công

Trên giao diện "Khuyến mại" > "Quản lý sản phẩm mua thêm"/"Quản lý quà tặng", bạn bấm vào "Đồng bộ Tiện ích" hoặc "Đồng bộ Quà tặng", hệ thống sẽ đồng bộ sản phẩm mua thêm, quà tặng trong của hàng SHOPLINE1. 0 vào giao diện này.

 

II. Sản phẩm mua thêm & quà tặng thêm vào thư viện sản phẩm

Giống như các sản phẩm SHOPLINE1.0 khác, sản phẩm mua thêm & quà tặng chỉ được tự động thêm vào "Thư viện sản phẩm" khi cửa hàng SHOPLINE1.0 được ủy quyền lần đầu tiên. Các sản phẩm mua thêm & quà tặng mới tiếp theo cần được chọn thủ công và thêm vào "Thư viện sản phẩm" khi chúng được đồng bộ hóa với thư viện sản phẩm ShopHub.

 

Tại cột "Thư viện sản phẩm" sẽ hiển thị trạng thái thêm vào thư viện sản phẩm của sản phẩm mua thêm & quà tặng, được chia thành "Đã thêm" và "Chưa thêm". Ở trạng thái "Chưa thêm" sẽ có nút "Thêm vào thư viện sản phẩm".

 

Di chuột lên phía trên "Đã thêm", thông tin sản phẩm mua thêm & quà tặng trong "Thư viện sản phẩm" sẽ hiện ra, nhấn nút để chuyển đến thông tin sản phẩm tương ứng trong thư viện sản phẩm.

 

Lưu ý: Việc quản lý tồn kho sản phẩm mua them và quà tặng được thao tác giống với các sản phẩm thông thường khác, ngoại trừ việc thêm nhãn đặc biệt.

 

III. Xác định sản phẩm mua thêm & quà tặng

Để phân biệt rõ hơn sản phẩm mua thêm & quà tặng với các sản phẩm thông thường, ShopHub đã thêm lần lượt các biểu tượng màu vàng và xanh lục cho sản phẩm mua thêm & quà tặng trong thư viện sản phẩm, tồn kho kênh, liên kết SKU và giao diện đặt hàng tương ứng.

 

 

Bình luận