Tìm hiểu quy tắc đăng bài nền tảng

Để có được nhiều lượt xem trang cho bài đăng của mình, bạn cần hiểu các quy tắc quản lý của nền tảng facebook để đăng bài.

 

Quy tắc quản lý của các nền tảng xã hội thường sử dụng số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của bạn để xác định tần suất đăng bài. Nếu bạn đăng quá nhiều bài trong một lần, bạn có thể đối mặt với nguy cơ bị khóa tài khoản bởi nền tảng.

 

Sau đây là các tiêu chuẩn tham khảo mà ShopHub cung cấp cho bạn, bạn có thể đăng bài hợp lý theo trạng thái tài khoản của mình.

 

Followers

Facebook Post

1-100 followers

1 post per day

100-500 followers

2-3 posts per day

500-1000 followers

4-8 posts per day

1000-5000 followers

8-12 posts per day

more than 5000 followers

no more than 1 post per hour

Bình luận