Làm thế nào để quản lý đăng bài bán hàng?

ShopHub hỗ trợ kết nối các tài khoản mạng xã hội, giúp bạn thuận tiện, nhanh chóng đăng bài lên trên trang chủ mạng xã hội và tiến hành đăng bài bán hàng

Về hướng dẫn làm thế nào để kết nối tài khoản mạng xã hội, vui lòng tham khảo: Làm cách nào để kết nối trang chủ Facebook?

 

Bài viết này bao gồm:

1. Cài đặt trình cắm

2. Tạo mẫu bài đăng

3. Quản lý và tạo bài đăng

4. Gỡ cài đặt trình cắm đăng bài bán hàng

 

BƯỚC 1 Cài đặt trình cắm

Nhấp vào "Ứng dụng"> "Trung tâm ứng dụng" trong thanh menu, nhấp vào "Đăng bài bán hàng"> "Cài đặt"> "Ủy quyền và cài đặt"> "Đi sử dụng" để hoàn tất cài đặt trình cắm

Sau khi cài đặt xong nhấn “Đi sử dụng” để vào trình cắm đăng bài bán hàng.

Nếu bạn chưa cấp quyền cho tài khoản mạng xã hội, hãy nhấp vào "Kết nối tài khoản mạng xã hội" để chuyển đến trang mạng xã hội.

 

Về hướng dẫn về làm cách nào để kết nối với trang chủ Facebook, vui lòng tham khảo: Làm cách nào để kết nối với trang chủ Facebook?

 

BƯỚC 2 Tạo mẫu bài đăng

Vào giao diện "Ứng dụng" > "Đăng bài bán hàng", nhấp "Quản lý mẫu" để vào giao diện quản lý mẫu.

·            ShopHub cung cấp cho bạn 2 bộ mẫu bài đăng ban đầu

1. Tạo mẫu bài đăng

Nhấp vào "+Tạo mẫu" ở góc trên bên phải

Bạn có thể tạo mẫu bài đăng tùy chỉnh của riêng mình trong giao diện này, chèn "Biến thiên sản phẩm" dưới cùng vào mẫu, hệ thống sẽ tự động điền vào các trường tương ứng.

 

Giao diện bên phải hiển thị kiểu mẫu cuối cùng

2. Sửa đổi và xóa mẫu

Trong giao diện quản lý mẫu, bạn có thể nhấp vào "Chỉnh sửa" để sửa đổi mẫu bài đăng của mình hoặc nhấp vào "Xóa" để xóa mẫu.

·            Khi ở trạng thái mẫu bị chiếm dụng (có bài đăng sử dụng mẫu này trong hộp nháp) thì không được phép xóa mẫu này

·            Bạn có thể có 100 mẫu bài đăng cùng lúc

 

 

BƯỚC 3 Quản lý và tạo bài đăng

1. Tạo bài đăng

Trên giao diện "Đăng bài bán hàng" nhấp "Tạo bài đăng" để vào giao diện tạo bài đăng.

 

Trong giao diện tạo bài đăng, bạn điền đầy đủ phần bổ sung thông tin nội dung của bài đăng, ShopHub sẽ tự động đưa tiêu đề bạn nhập và thông tin sản phẩm đã chọn vào mẫu bài đăng đã chọn và nhanh chóng tích hợp thành bài đăng hoàn chỉnh.

·            Xem trước kiểu bài đăng cuối cùng ở bên phải

 

2. Quản lý bài đăng

Trong giao diện "Đăng bài bán hàng" có 2 tab: "Hộp nháp" và "Đã đăng"

·            Trong giao diện "Hộp nháp", bạn có thể sửa đổi, xóa và đăng các bài chưa đăng

·            Bài được đăng thành công sẽ được đưa vào "Đã đăng"

 

Gỡ cài đặt trình cắm đăng bài bán hàng

Vào "Ứng dụng" > "Trung tâm ứng dụng" > "Đăng bài bán hàng", nhấp vào "Gỡ cài đặt" để gỡ cài đặt trình cắm đăng bài bán hàng

 

Bình luận