Làm cách nào để kết nối với trang chủ Facebook?

ShopHub hỗ trợ kết nối các tài khoản mạng xã hội của bạn, đăng bài viết lên trang chủ facebook nhanh chóng, tiến hành bán hàng qua bài đăng, quảng bá sản phẩm cửa hàng của bạn đến nhiều khách hàng hơn

 

Bài viết này có nội dung dưới đây:

Làm cách nào để kết nối với trang chủ Facebook?

Hủy liên kết trang chủ

Chuyển đến trang chủ

 

Làm cách nào để kết nối với trang chủ Facebook?

BƯỚC 1. Đi tới "Ủy quyền", "Tài khoản mạng xã hội", "Facebook", nhấp vào "Kết nối" ở góc trên bên phải

BƯỚC 2. Làm theo hướng dẫn của hệ thống và đăng nhập vào tài khoản facebook của bạn

  •  Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản facebook của mình trên trình duyệt:

Nhấp vào "Tiếp tục với xxx"

  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản facebook của mình trong trình duyệt:

Nhập tài khoản & mật khẩu để đăng nhập tài khoản facebook

  •   Nếu trình duyệt chặn giao diện, bạn cần có sự cho phép của mình để tiếp tục kết nối
  • Bạn có thể cần email liên kết facebook của mình để nhận mã xác minh

BƯỚC 3. Chọn trang Facebook để kết nối

 

BƯỚC 4. Nhấp vào "Nội dung bạn cho phép" để cài đặt nội dung quyền mà bạn cho phép đối với ShopHub

BƯỚC 5. Nhấp vào "Tiếp tục" để tự động đóng giao diện kết nối và quay lại giao diện ShopHub. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn trang chủ mà tài khoản facebook của bạn chưa kết nối. Sau khi chọn xong, nhấp vào "Kết nối"

Sau khi kết nối xong hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ thông báo việc kết nối tài khoản thành công hay không thành công.

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể xem tất cả các tài khoản Facebook đã kết nối của mình trên giao diện "Tài khoản mạng xã hội" > "Facebook".

 

 

Hủy liên kết trang chủ

Nhấp vào "Xóa" trong thẻ trang để hủy liên kết trang khỏi ShopHub

  •  Chú ý: Sau khi xóa, nội dung liên quan đến trang chủ này trong ứng dụng sẽ bị xóa nhưng việc xóa sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu nền của tài khoản mạng xã hội

 

 

Chuyển đến trang chủ

Nhấp vào nút chuyển ở sau tên của trang trong thẻ trang chủ để chuyển đến trang chủ của bạn để kiểm tra trạng thái đăng bài.

 

Bình luận