Làm thế nào để bật sáng đèn Logo của kênh bán hàng?

Trên giao diện "Sản phẩm"> "Thư viện sản phẩm", bạn có thể tìm thấy "Kênh bán hàng" trong cột thông tin sản phẩm, thông qua đèn kênh bán hàng, bạn có thể hiểu rõ từng sản phẩm được bán trên nền tảng bán hàng nào.

 

Trong cột "Kênh bán hàng", bạn sẽ thấy Logo của tất cả các kênh được ShopHub ủy quyền, được chia thành hai loại màu sắc và màu xám.

  • Màu xám có nghĩa là sản phẩm không được bán trên kênh này
  • Màu sắc có nghĩa là sản phẩm được bán trong kênh này

 

Làm thế nào để bật sáng đèn Logo của kênh bán hàng?

Ánh sáng của các kênh bán hàng dựa trên "Liên kết sản phẩm". Khi quan hệ liên kết giữa sản phẩm trong thư viện sản phẩm và sản phẩm trong kênh được thiết lập, hệ thống sẽ bật đèn Logo của kênh bán hàng nơi đặt sản phẩm trong kênh.

  • Ví dụ: Nếu sản phẩm A trong thư viện sản phẩm thiết lập quan hệ liên kết với sản phẩm kênh A1 và A2, A1 là sản phẩm SHOPLINE và A2 là sản phẩm Shopee thì trong kênh bán hàng của sản phẩm A, Logo SHOPLINE và Shopee sẽ sáng
  • Liên kết sản phẩm: Sau khi sản phẩm được đăng trên kênh từ thư viện sản phẩm thông qua "Thêm vào cửa hàng", nếu SKU kết hợp của sản phẩm kênh và sản phẩm trong thư viện sản phẩm hoàn toàn giống nhau, thì sẽ tự động được liên kết. Bạn cũng có thể vào trang chi tiết sản phẩm của "Sản phẩm thư viện sản phẩm" để chọn sản phẩm kênh để liên kết theo cách thủ công.

  • Sau khi liên kết sản phẩm hoàn tất, khi sản phẩm được liên kết với sản phẩm trong thư viện sản phẩm được thêm vào kênh bán hàng, đèn kênh của sản phẩm trong thư viện sản phẩm sẽ sáng.

 

Bình luận