V1.3.4.1 Pengoptimuman statistik pemindahan barangan dan data barangan

I. [Produk] Pengoptimuman logik pemindahan barangan

1.Perubahan peraturan untuk berat / isi padu / harga pemindahan barangan, mengikut keperluan asas setiap stesen, bagi nombor yang terakhir diambil secara keatasan;

2. Pemindahan barangan, harga antara mata wang yang berbeza ditukar mengikut nombor 6 digit.

 

II. [Data] Pengubahsuaian statistik produk

[Analisis produk ShopHub] mengubahsuai secara optimum
kepada [analisis SKU], untuk kegunaan merangka data jualan SKU di gudang stok domestik. Apabila dalam proses penghasilan pesanan, jika saluran produk pesanan wujud SKU yang berkaitan, maka akan mengira data pesanan ini ke statistik SKU itu.

 

my-825.png

Komen