V1.3.0 Halaman butiran keterangan produk dan proses paparan dioptimumkan

I. [produk] gudang produk, halaman butiran keterangan produk dioptimumkan

  • Penambahan kad maklumat postage, merangkumi berat barangan peringkat SPU dan isipadu perenggan . Memadamkan perenggan yang menulis peringkat berat SKUmceclip22.png
  • [Maklumat asas] kad menambahkan pilihan "status produk disimpan" dan "barangan bahaya". Semasa barangan dipaparkan ke kedai saluran, boleh menambahkan saluran yang merangkumi perenggan ke produk itumceclip21.png

 

II. [produk] produk di gudang produk ditambahkan membolehkan proses kedai optimum

  • Selepas menyimpan produk gudang di halaman butiran keterangan produk, menambah butang [ sertai kedai] , untuk memulakan proses papran dengan lanjut
  • Semasa masuk ke kedai, di shopee dan lazada hanya boleh memilih bebrapa buah kedai di satu tapak sahaja, tidak boleh memilih bebrapa tapak pada suatu masamceclip23.png

 

III. [produk] halaman saluran tunjukkan produk digabungkan

  • Setiap peti draf dan produk online saluran digabungkan ,setiap produk saluran diringkaskan kepada satu keluaran sahaja
  • "Keseluruhan" senarai produk di setiap saluran dibatalkanmceclip20.png

Komen