Pengenalan Fungsi pengurusan had kelayakan

Anda boleh membina anak akaun untuk pekerja anda dan mencipta had kelayakan, supaya pekerja anda boleh membatu anda menguruskan kedai.

I. Bagaimana mengunakan pengurusan had kelayakan

1. Membina watak

Langkah1  Masuk [Seting]> [Seting had kelayakan], klik di sebelah atas sudut kanan [Membina watak]

mceclip12.png

Langkah2  Mengisi maklumat watak

Mengisi nama watak (Contohnya: pegawai operasi, kakitangan gudang). Merujuk kepada tanda -tanda kandungan pekerja, klik dan membenarkan watak tersebut menguji dan beroperasi halaman itu (sekarang hanya menpunyai pilihan halaman menu peringkat kedua), klik [Simpan] menyiapkan pembinaan.

mceclip13.png

 

2.Membina anak akaun

Langkah1  Masuk [Seting]> [Seting had kelayakan], klik di sebelah atas sudut kanan [Membina anak akaun]

mceclip14.png

Langkah2  Mengisi maklumat anak akaun

Selepas memilih watak, anak akaun akan berfungsi automatik  tentang kandungan had kelayakan yang disediakan oleh watak itu. Klik simpan dan menyiapkan pembinaan anak akaun. Pekerja boleh log masuk dengan mengunakan emel.mceclip15.png

Langkah3 Aplikasi anak akaun

Anak akaun akan log masuk ke ShopHub melalui emel yang diisi, merujuk kepada had kelayakan watak dan beroperasi.

 

II.Menguruskan Anak Akaun

1. Edit/ Ubah suai    maklumat anak akaun

Klik pada Seting had kelayakan > pengurusan anak akaun, klik satu kali pada sebelah kanan, [EDIT] masuk ke halaman, Anda boleh merujuk pada keperluan anda untuk mengubah maklumat anak akaun.

Tip: Selepas mengubah maklumat anak akaun , penguna anak akaun perlu log in sekali lagi baru ada berfungsi .

 

2. Padamkan anak akaun

Klik pada pengurusan had kelayakan > pengurusan anak akaun , klik satu kali pada sebelah kanan, [Padam] boleh padamkan anak akaun.

Tip: Selepas Anak akuan yang sedang digunakan padamkan, melakukan apa-apa operasi pun akan dipaksa log keluar dari halaman log masuk, akaun yang telah padamkan tidak dapat log masuk.

mceclip16.png

 

 III.Pengurusan watak

1. Edit/Ubah suai watak

Klik pada Seting had kelayakan > pengurusan watak, klik satu kali pada sebelah kanan, [EDIT] masuk ke halaman, Anda boleh merujuk keperluan anda untuk mengubah had kelayakan watak.

Tip: Selepas mengubah had kelayakan watak, penguna anak akaun yang sedang digunakan perlu log in sekali lagi baru ada berfungsi.

 

2. Memadankan Watak

Klik pengurusan had kelayakan > pengurusan watak, klik satu kali pada sebelah kanan  [Padam] boleh padamkan anak akaun.

Tip: Selepas Anak akuan yang sedang digunakan padamkan, melakukan apa-apa operasi pun akan dipaksa log keluar dari halaman log masuk, akaun yang telah padamkan tidak dapat log masuk.

mceclip17.png

Komen