Bagaimana untuk aktifkan Inventori Kongsi?

Ciri Inventori Dikongsi membolehkan peniaga menggunakan jumlah kiraan inventori yang sama untuk semua saluran jualan. Ini boleh mengurangkan beban kerja mengira dan melaraskan tahap inventori secara manual dalam saluran yang berbeza.

 

Sebelum aktifkan Inventori Kongsi, sila baca dan fahami maklumat berikut:

 • Setelah didayakan, sebarang kemas kini dalam kiraan Stok Tersedia akan menyegerakkan dan menulis ganti semua kiraan stok SKU Penjual yang bersambung di kedai saluran jualan
 • Sila pastikan Stok Gudang SKU ShopHub > Kiraan Stok Tersedia adalah tepat. Setelah diakatifkan, kiraan Stok Tersedia bagi ShopHub SKU akan segera disegerakkan ke SKU Penjual yang disambungkan di kedai saluran jualan dan menimpa kiraan stok
 • Selepas nyahaktifkan, Inventori Kongsi tidak akan dapat bertindak balas dalam masa 2 jam.
 • Pada masa ini setelah aktifkan ciri, Inventori Kongsi akan digunakan pada semua produk yang disambungkan.
 • Selepas mendayakan inventori kongsi, anda tidak boleh mengubah suai nombor inventori produk saluran secara manual.

Penjual mesti membaca notis penting, selepas pengesahan, sistem akan memulakan penyegerakan data. Setelah Diaktifkan, kiraan Stok Tersedia bagi ShopHub SKU akan segera disegerakkan ke SKU Penjual yang disambungkan di kedai saluran jualan dan menimpa kiraan stok.

 

Menetapkan sambung SKU

Mewujudkan sambung SKU, iaitu mewujudkan sambung antara SKU saluran dan ShopHub SKU, adalah prasyarat untuk korespondensi satu sama satu antara SKU saluran dan ShopHub SKU dan melakukan pengurusan inventori.

Setelah membuka fungsi [kaitkan automatik] dalam [Pengaturan] >[Tetapan Produk], ShopHub secara automatik akan menjalin hubungan pengaitan antara SKU saluran dan ShopHub SKU dengan SKU yang sama setiap 1 jam.

mceclip10.png

bersambung, sila rujuk: Apakah itu SKU kombinasi

 

Dayakan Inventori Dikongsi

mceclip11.png

Masukkan antara muka [inventori] > [Berkongsi stok], klik butang buka, dan tetapkan julat pembukaan inventori berkongsi.

 • Buka inventori berkongsi semua kedai yang dibenarkan
 • Hanya buka beberapa saluran
 • Hanya buka beberapa kedai

"Stok Tersedia" bersamaan dengan "Stok Semasa" - "Kiraan Stok Tidak Dihantar". Untuk maklumat terperinci sila rujuk:Bagaimana untuk menetapkan tahap Stok Gudang? Berkenaan dengan produk 

 

Tetapkan peraturan kemas kini inventori

Peraturan kemas kini inventori, iaitu mengemas kini inventori yang tersedia mengikut pengaitan antara gudang saluran dan gudang ShopHub. Dalam antara muka [inventori berkongsi], anda boleh melihat dan menetapkan persatuan antara gudang ShopHub dan gudang saluran.

 • Jika anda hanya mempunyai satu gudang ShopHub, ShopHub secara automatik akan mewujudkan korespondensi satu sama lain antara gudang lalai anda dan gudang saluran tanpa tetapan manual.
 • Jika anda mempunyai beberapa gudang ShopHub, anda perlu menetapkan peraturan kemas kini inventori secara manual.

1. Penerapan peraturan kemas kini inventori untuk kedai biasa:

Selepas mewujudkan hubungan antara gudang saluran dan gudang ShopHub, ShopHub secara automatik menyegerakkan inventori yang tersedia bagi setiap gudang ke gudang saluran.

 • Jika anda mempunyai beberapa gudang ShopHub, sistem pada mulanya mengaitkan setiap gudang saluran dengan semua ShopHub secara lalai
 • Inventori sedia ada gudang saluran = jumlah inventori sedia ada gudang ShopHub yang berkaitan

mceclip12.png

 

Bagaimana mengubah peraturan kemas kini inventori

Klik [edit], setelah memilih gudang ShopHub yang berkaitan dalam tetingkap pop timbul, klik [OK] untuk menyelesaikan tetapan.

____-my.png

 

2.Penerapan peraturan kemas kini inventori kedai dengan beberapa gudang saluran:

(1) Segerak gudang saluran
Setelah melengkapkan kebenaran kedai, ShopHub akan menyegerakkan gudang saluran secara automatik ke antara muka. Sekiranya terdapat perubahan gudang, klik [segerak] untuk menyegerakkan gudang saluran terkini.

 • Gudang SHOPLINE1.0 boleh disegerakkan dalam masa nyata
 • Gudang SHOPLINE2.0 perlu mengklik "Segerakkan" secara manual

____-my.png

(2)Menetapkan hubungan antara gudang saluran dan gudang ShopHub

Klik [edit] untuk menyediakan gudang ShopHub yang berkaitan untuk setiap gudang saluran dalam tetingkap pop timbul

____-_-my.png

(3) Peraturan kemas kini inventori yang tersedia

Setelah tetepan selesai, inventori berkongsi akan secara automatik mengemas kini [inventori yang tersedia] ke lokasi inventori kedai saluran mengikut hubungan yang berkaitan

 • Inventori sedia ada gudang saluran = jumlah inventori sedia ada gudang ShopHub yang berkaitan

SL1.0-my.png

 

Untuk pengurusan gudang berbilang lokasi, sila rujuk:Bagaimana menjalankan pengurusan berbilang gudang?

 

Komen