Bagaimana membuat pesanan pemindahan?

ShopHub menyokong penyesuaian kuantiti SKU antara gudang dalam sistem, dan membentuk pesanan pemindahan untuk mencatat proses pemindahan.

5 status pesanan pemindahan:

● Tunggu keluar dari gudang: Selepas pesanan pemindahan berjaya dibuat, pesanan pemindahan memasuki keadaan tunggu keluar dari gudang.

● Pemindahan dalam perjalanan: Barang pesanan pemindahan telah dikeluar dari gudang, dan kuantiti yang diterima belum diisi.

● Separa masuk gudang: Beberapa SKU dalam pesanan pemindahan telah mengesahkan penerimaan dan masuk gudang, tetapi beberapa SKU masih belum mengisi kuantiti yang diterima.

● Masuk gudang: Semua SKU dalam pesanan pemindahan telah mengesahkan penerimaan dan memasuki gudang.

● Dibatal: Pesanan pemindahan yang dibatalkan akan dipindahkan ke status ini.

 

1. buat pesanan pemindahan

Langkah 1 “Inventori” “pesanan pemindah”, klik “buat pesanan pemindah”, masukkan halaman pengisian maklumat asas

Langkah 2 Pilih “gudang keluar” dan “gudang masuk”, klik “ambah SKU”, pilih SKU yang perlu dipindahkan, dan klik “OK”.SKU yang dipilih akan ditambah ke halaman maklumat asas untuk membuat pesanan pemindahan.

Langkah 3 Isi “kos satuan” dan “kuantiti pemindahan” di halaman maklumat asas pesanan pemindahan, dan klik “buat” setelah mengisi.Pesanan pemindahan dibuat selesai.

● Inventori tersedia = Inventori gudang-Kuantiti yang tidak dihantar

● Inventori tersedia ≥ kuantiti yang dipindahkan

  

2.Peredaran status pesanan pemindahan

Setelah pesanan pemindahan berjaya dibuat, pesanan pemindahan akan dibahagikan kepada 5 status dari [tunggu keluar dari Gudang], [pemindahan dalam perjalanan], [separa masuk Gudang], [telah masuk Gudang] dan [dibatalkan], dan dokumen masuk dan keluar dari gudang yang sesuai akan dihasilkan untuk anda boleh bertanya dan mengesan keadaan pemindahan pada bila-bila masa.

(1) Tunggu keluar dari gudang

Pesanan pemindahan yang berjaya dibuat akan memasuki keadaan tunggu keluar dari gudang.Dalam keadaan tunggu keluar dari gudang, anda boleh mengeksport pesanan pemindahan mengikut proses perniagaan dan menghantarnya kepada pengurus gudang yang berkaitan untuk menyediakan pemindahan produk.

Langkah 1 Eksport pesanan pemindahan

“Tunggu keluar dari gudang” “lihat”, masukkan halaman maklumat asas pesanan pemindahan.Klik “eksport” di sudut kanan atas untuk mengeksport maklumat asas pesanan pemindahan ini.

Langkah 2 Sahkan keluar dari gudang

Selepas menyelesaikan proses penyediaan, pada halaman maklumat asas pesanan pemindahan, anda boleh mengesahkan bahawa produk itu keluar dari gudang.

“Inventori” “pesanan pemindah” “tunggu keluar dari gudang” “lihat”, masukkan halaman maklumat asas pesanan pemindahan ini, klik “keluar dari gudang” di sudut kanan bawah, paparkan tetingkap pop timbul dan klik “OK”.Barang-barang dalam pesanan pemindahan mula keluar dari gudang.

(2) Pemindahan dalam perjalanan

Telah disahkan bahawa pesanan pemindahan keluar dari gudang dan akan dipindahkan ke keadaan [pemindahan dalam perjalanan].”Inventori” “pesanan pemindah” , “pemindahan dalam perjalanan” “penerimaan dan masuk gudang”, masukkan halaman maklumat asas pesanan pemindahan, anda boleh mengisi kuantiti [masuk gudang kali ini] dan kuantiti [produk yang rosak kali ini].

● Produk yang rosak: Anda boleh mengisi kuantiti produk yang hilang dan produk yang rosak semasa pemindahan

● Kuantiti yang dipindahkan = masuk gudang kali ini + produk yang rosak kali ini

● Jumlah pemindahan = kuantiti pemindahan * kos satuan

(3) Separa masuk gudang

Dalam keadaan [pemindahan dalam perjalanan], setelah beberapa SKU mengesahkan penerimaan dan masuk gudang, pesanan pemindahan akan memasuki keadaan [separa masuk gudang]

“Inventori” “pesanan pemindah” “separa masuk gudang”, klik “penerimaan dan masuk gudang” untuk memasuki halaman maklumat asas pesanan pemindahan.Anda boleh terus mengemas kini kuantiti [masuk gudang kali ini] dan kuantiti [produk yang rosak kali ini] SKU.

Catatan: [masuk gudang kali ini] dan [produk yang rosak kali ini] dapat diisi secara pilihan, data yang diisi harus lebih besar dari 0, dan [masuk gudang kali ini]/[produk yang rosak kali ini]= Kuantiti pemindahan-telah masuk gudang-Produk yang rosak yang masuk gudang

 

(4) Telah masuk gudang

Apabila semua SKU dalam pesanan pemindahan telah menerima semua barang, isi kuantiti dan tentukan penerimaan barang dan masuk gudang, pesanan pemindahan ini akan dipindahkan ke keadaan [telah masuk gudang].

Apabila [kuantiti pemindahan] = [telah masuk gudang] + [produk yang rosak dalam gudang] dipenuhi, proses pesanan pemindahan telah selesai dan masuk keadaan telah masuk gudang.

● Produk yang rosak yang telah masuk gudang: Kuantiti produk yang rosak semasa pemindahan akan disahkan dan dimasukkan ke dalam gudang. Selepas masuk gudang, sistem akan secara automatik menghasilkan pesanan keluar gudang dan memotong inventori yang sepadan.

(5)Dibatalkan

Menyokong pembatalan pesanan pemindahan yang dibuat berjaya.Dalam keadaan [tunggu keluar gudang] dan [pemindahan dalam perjalanan], operasi membatalkan pesanan pemindahan boleh dilakukan.

A. Bagaimana membatalkan pesanan pemindahan dalam keadaan [tunggu keluar gudang]?

Langkah 1 “Inventori” “pesanan pemindah”, dalam keadaan [tunggu keluar gudang], klik “lihat” untuk memasukkan halaman maklumat asas pesanan pemindahan

Langkah 2 Klik “batal pesanan pemindahan” di sudut kanan bawah, pesanan pemindahan ini akan disahkan dan dipadamkan

B. Bagaimana untuk membatalkan pesanan pemindahan dalam keadaan [pemindahan dalam perjalanan]?

Langkah 1 “Inventori” “pesanan pemindah”, dalam keadaan [pemindahan dalam perjalanan], klik “penerimaan dan masuk gudang” untuk memasukkan halaman maklumat asas pesanan pemindahan

Langkah 2 Klik “batal pesanan pemindahan” di sudut kanan bawah, pesanan pemindahan ini akan disahkan dan dipadamkan

Komen