Bagaimana memisahkan pakej dan menghantarnya dalam ShopHub?

Pisah pakej

Pakej lalai menyokong operasi pemisahan pakej apabila pesanan dalam status menunggu. Operasi pemisahan kali tunggal hanya boleh memisahkan satu pakej baru dari pakej lalai. (Pemisahan pakej tidak disokong dalam pesanan Shopee ini)

 

Operasi pemisahan tidak disokong untuk pesanan jenis berikut:

1. Pesanan Tiktok Shop dengan hanya satu sku dalam pakej lalai (contoh: Pesanan mengandungi dua sku a, pesanan tidak boleh dipisahkan; Pesanan mengandungi dua sku a b, menyokong pemisahan)

2. Hanya 1 sku dalam pakej lalai

3. Pesanan Tokopedia yang tidak diterima

4. Pesanan dalam permohonan nombor bil pengangkutan

5. Bilangan pakej pemisahan sehingga 10, mengandungi pakej lalai

 

Hal-hal perhatian

1. Definisi pakej lalai: Pakej pertama dalam status menunggu sebagai pakej lalai apabila menyegerakkan pesanan. (Pada masa ini, hanya pakej lalai menyokong pemisahan)

2. Pemisahan saluran yang berbeza dilaksanakan dengan cara yang berbeza

Saluran

Logik pelaksanaan pemisahan

SHOPLINE V1

Pemisahan tempatan ShopHub, hanya pakej lalai disegerakkan dengan platform rasmi

Tokopedia

Pemisahan tempatan ShopHub, hanya pakej lalai disegerakkan dengan platform rasmi

Pesanan manual

Pemisahan tempatan ShopHub

SHOPLINE V2

1.Pemisahan tempatan ShopHub dalam status menunggu, penghantaran yang belum

2.Pakej disegerakkan dengan platform rasmi selepas penghantaran

Lazada

1. Pemisahan tempatan ShopHub dalam status menunggu

2.Setelah berjaya memohon nombor bil pengangkutan, ia selaras dengan platform rasmi

Tiktok Shop

Pemisahan pakej disegerakkan dengan platform rasmi

 

Proses operasi

Langkah 1. Pesanan status menunggu-Pisah pakej

mceclip7.png

Pilih pakej yang perlu dipisahkan dalam status menunggu, klik pisah pakej di bar tindakan di sebelah kanan

 

Langkah 2. Pilih produk yang perlu dipisahkan

mceclip8.png

1.Pilih produk yang perlu dipisahkan dan isi kuantiti produk yang perlu dipisahkan

2.Tetapkan gudang keluar pakej baru (secara lalai sama dengan gudang keluar pakej asal, dan menyokong perubahan manual)

Perhatian:

 • Produk yang telah dibatal, dikembalikan/bayaran kembali akan ditapis dalam tetingkap pop timbul
 • Kuantiti pemisahan tidak dibenarkan diubah apabila saluran pesanan adalah Tiktok Shop, Lazada
 • Tidak boleh memisahkan semua produk, pakej lalai tidak boleh kosong
 • Tentukan pemisahan, pesanan berada dalam tugas pengedaran, sila cuba lagi kemudian
 • Selepas pemisahan pakej berjaya, tetapan maklumat logistik pakej lalai dikekalkan, tetapi kemajuan pengedaran pesanannya akan dibersihkan
 • ID pakej pemisahan adalah ID pakej tempatan, IDPKG pakej tempatan + 8 digit, awal PKG00000001 terkumpul secara berurutan

Langkah 3. Pakej pemisahan memohon nombor bil pengangkutan

mceclip14.png

Pilih pakej yang perlu memohon nombor bil pengangkutan, dan klik memohon nombor bil pengangkutan di bawah untuk permohonan secara kumpulan; Atau klik memohon nombor bil pengangkutan di bar tindakan di sebelah kanan pakej untuk memohon memohon satu demi satu;

 

Perhatian:

 • Setiap pakej menyokong memohon nombor bil pengangkutan secara bebas
 • Apabila kaedah logistik pesanan Tokopedia adalah logistik rasmi platform, hanya pakej lalai menyokong memohon nombor bil pengangkutan ke platform dan menghantar nombor bil pengangkutan. Pakej bukan lalai hanya boleh menggunakan logistik tersuai atau OneShip dan tidak memuat naik platform rasmi
 • Apabila kaedah logistik pesanan SHOPLINE V1 adalah logistik bersiri, hanya pakej lalai menyokong memohon nombor bil pengangkutan ke platform dan menghantar nombor bil pengangkutan. Pakej bukan lalai hanya boleh menggunakan logistik tersuai atau OneShip dan tidak memuat naik platform rasmi

Langkah 4. Mengesahkan penghantaran untuk pekaj pemisahan

mceclip26.png

Pilih pakej yang perlu dihantar dalam status yang akan dihantar, dan klik mengesahkan penghantaran di bawah; Atau klik mengesahkan penghantaran di bar tindakan di sebelah kanan pakej untuk menghantar satu demi satu;

 • Apabila pakej Tokopedia, SHOPLINE V1 menghantar, hanya penghantaran pakej lalai akan memuat naik platform rasmi, hanya memotong inventori untuk penghantaran pakej pemidahan, tetapi tidak berinteraksi dengan platform
 • Pakej yang dipisahkan di saluran selain Tokopedia, SHOPLINE V1 menyokong penghantaran bebas dan pemotongan inventori

Langkah 5. Percetakan pakej pemisahan

Pilih pakej yang perlu dicetak dalam status yang akan dihantar dan dihantar, dan klik cetak di bawah, memilih kandungan yang akan dicetak untuk mencetak secara kumpulan; Atau klik cetak di bar tindakan di sebelah kanan pakej untuk mencetak cetakan datu demi satu;

 • Cetak lembaran logistik secara berasingan untuk setiap pakej
 • Cetak lembaran pembungkusan secara berasingan untuk setiap pakej, maklumat produk bercetak adalah maklumat produk pakej semasa
 • Semua pakej berkongsi satu maklumat invois pesanan

 

Batal pemisahan

Pesanan dalam status menunggu dan akan dihantar menyokong pembatalan pemisahan,pesanan lain tidak menyokong pembatalan pemisahan, peraturan khusus adalah seperti berikut:

1.Bungkusan lalai dalam status menunggu tidak menyokong pembatalan pemisahan

2. Bungkusan bukan lalai dalam status menunggu menyokong pembatalan pemisahan, apabila bungkusan lalai dikeluarkan dari menunggu, boleh membatalkan pemisahan apabila bilangan bungkusan bukan lalai di bawah pesanan yang sama lebih besar daripada 2 item

3. Dalam status menunggu, semua pakej untuk SHOPLINE V2, Lazada, pesanan manual, pakej bukan lalai untuk Tokopedia, SHOPLINE V1 menyokong pembatalan pemisahan

 

Proses operasi

Langkah 1. Pilih pakej yang perlu dipisahkan

mceclip27.png

Langka 2 Sahkan pmembatalan

mceclip28.png

 

Contoh senario pembatalan pakej

 

Senario pembatalan pemisahan satu:

Pesanan dibahagikan kepada pakej A (lalai), B dan C, apabila pakej A dan pakej B dalam menunggu, pakej C dalam menunggu penghantaran:

1.Pakej A tidak menyokong pembatalan pemisahan;

2.Pakej B dan Pakej C menyokong pembatalan pemisahan. Selepas pembatalan, semua produk dalam pakej memasuki pakej A

 

Senario pembatalan pemisahan dua:

Pesanan dibahagikan kepada pakej A (lalai), B dan C, apabila pakej A dalam menunggu penghantaran,pakej B dalam menunggu, pakej C dalam menunggu penghantaran:

1.Pakej A menyokong pembatalan pemisahan. Selepas pembatalan, pakej A dikembalikan ke menunggu, ID pakej tidak berubah

2.Pakej B tidak menyokong pembatalan pemisahan (hanya ada satu pakej B dalam status menunggu, jadi ia tidak disokong)

3.Pakej C menyokong pembatalan pemisahan. Selepas pembatalan pemisahan, produk dalam pakej C akan digabungkan ke dalam pakej B

 

Senario pembatalan pemisahan tiga:

Pesanan dibahagikan kepada pakej A (lalai), B dan C, apabila pakej A, pakej B dan pakej C dalam menunggu penghantaran:

 • Pakej A, B, C menyokong pembatalan pemisahan, selepas pemisahan, pakej dikembalikan ke memunggu

1)Jika pakej A dibatalkan pemisahan terlebih dahulu, pakej B, C akan memasuki pakej A setelah pakej B, C dibatalkan pemisahan

2)Jika pakej B atau pakej C dibatalkan pemisahan terlebih dahulu, akej C dan pakej B dikembalikan ke menunggu untuk bergabung, pakej A dikembalikan menunggu dihantar untuk mengekalkan pekaj bebas

Komen