V1.4.1 Pengoptimuman fungsi menambah gudang produk dan masuk gudang

Dalam [tetapan] >" tetapan fungsi", "produk masul gudang automatik" dibuka secara lalai.Semua produk yang telah ditambahkan pada "Inventori Komoditi" akan ditambahkan pada "Inventori Gudang". Jika anda tidak memerlukan fungsi ini, sila pergi ke "Tetapan" dan matikan secara manual.

  • Fungsi pemilihan gudang dikeluarkan, dan tidak perlu memilih gudang. SKU secara automatik memasuki semua gudang setelah dibuka secara lalai.

____-my.png

Di halaman butiran produk [Shopee] dan edit kumpulan, "saluran SKU" dan "saluran SPU" diubah menjadi tidak diperlukan, dan sekatan yang berkaitan dipadam

SPU-my.png

 

Menambah item tetapan "produk saluran secara automatik ditambahkan ke perpustakaan produk" dalam [tetapan], yang dibuka secara lalai. Setelah dibuka, setelah menyegerakkan produk saluran, sistem akan menambahkan secara otomatik produk saluran (termasuk pembelian tambahan dan hadiah) ke gudamg produk

______-my.png

Komen