V1.4.0 Menambah fungsi penambahan inventori terbalik pesanan dan penyegerakan mata wang SHOPLINE

I. Menambah fungsi penambahan inventori terbalik [pesanan]

Dalam [tetapan] >[tetapan fungsi], tambahkan tetapan [penambahan inventori pesanan]. Setelah dibuka, apabila pesanan yang telah dipotong dari inventori gudang melalui ShopHub memasuki status [dibatal] atau [bayaran kembalik/produk kembali], ShopHub akan menambah inventori yang dipotong ke gudang dan memulihkan kuantiti inventori.

____-my.png

 

II. Pengoptimuman fungsi [produk]

1. Pengoptimuman fungsi antara muka [Perpustakan Produk]

(1) Tambahkan butang [Terbitkan dengan cepat] ke bar operasi kumpulan

____-my.png

(2) Klik nama produk dan masukkan halaman butiran produk

__2022-11-03___11.18.59.png

2. Tambahkan butang [Terbit] di bahagian bawah halaman butiran produk [produk saluran > Draf]

_____-my.png

 

III. Pengoptimuman antara muka [inventori gudang]

(1) [Ringkasan inventori] dan [butiran inventori gudang] yang asli digabungkan menjadi [butiran inventori gudang]: Apabila [Semua gudang] dipilih dalam item penyaringan gudang, keseluruhan antara muka memaparkan halaman [ringkasan inventori] yang asli

____-my.png

(2) Tambahkan [Berkaitan SKU saluran] di antara muka [Stok Gudang]

__sku-my.png

 

IV. SHOPLINE & SHOPLINE v2, senarai [tetapan kedai] menambah penyegerakan manual satuan mata wang terkini, dan secara automatik menyesuaikan satuan mata wang kedai modul produk setelah perubahan

____-my.png

Komen