V1.3.9 Fungsi menambah produk tambahan/hadiah dan import pesanan

I. Menambah modul "promosi" untuk menyokong pengurusan produk tambahan & hadiah

1. Apabila [bar menu] memberi kuasa kedai SL1.0, bar menu memaparkan modul "promosi", yang membolehkan kedai SL1.0 menyegerakkan produk tambahan & hadiah, menambah perpustakaan produk, pengaitan SKU, inventori saluran, dll

__-my.png

 

2. Setelah penyegerakan produk automatik dibukakan di [tetapan], sistem akan menyegerakkan produk tambahan dan hadiah secara automatik

____-my.png

 

II. Tambahkan medan "jadual saiz" untuk produk TikTok Shop

___-my.png

 

III. Tambahkan fungsi import kumpulan pesanan, klik "import pesanan" untuk mengimport pesanan manual secara berkumpulan mengikut templat import

____-my.png

 

Komen