V1.3.8 Menambah pusat aplikasi dan fungsi potongan sebahagian pesanan

I. Menyokong pemotongan sebahagian pesanan

1. Pemotongan manual: dalam keadaan "dihantar" dan "dihantar dengan baik", menyokong pemotongan manual inventori untuk pesanan tunggal, yang membolehkan hanya sebahagian SKU dalam pesanan dipotong

2. Tambahkan item tetapan "potongan automatik" untuk menyokong pemilihan potongan separa atau potongan keseluruhan

____-my.png

 

II. Menambah "aplikasi" baru dan perubahan modul yang berkaitan dengan peruntukan pesanan

1. Menambah "aplikasi" di bar menu "aplikasi" dan menyokong pemasangan dan nyahpemasangan aplikasi "peruntukan pesanan"

__my.png

 

2. Tetapan peraturan peruntukan pesanan dalam tetapan asal "peruntukan pesanan" dipindahkan ke halaman peruntukan pesanan

____-my.png

 

III. Menambah pelbagai gudang SL1.0 dan POS

1. Menyokong pelbagai gudang SL1.0, yang membolehkan penyelenggaraan hubungan antara gudang SL1.0 dan gudang tempatan

SL1.0-my.png

 

2. Tambahkan item tetapan "SHOPLINE POS untuk mengubah inventori gudang ShopHub". Setelah dibuka, setelah pemindahan, pembelian, dan inventori dikendalikan pada SL1.0POS, data inventori akan diselaraskan ke ShopHub dan inventori SKU yang berkaitan akan diubah.

poa-my.png

Komen