V1.3.7.1 Pengoptimuman logistik shopee dan penyegerakan pesanan

1. [Produk] Apabila mencipta produk shopee dalam proses [Pemindahan produk] / [Menambahkan kedai] , selepas memasukkan berat, saluran logistik dengan had berat yang boleh memenuhi berat input akan dipilih secara automatik.

 

2. Alih keluar kad [Auto Sync] di bawah tetapan pesanan dalam [Seting fungsi] dan semua kedai yang dibenarkan akan mendayakan penyegerakan automatik secara lalai. 

Komen